Person arbetar vid laptop med programvara som lär barn att programmera

Programmering är eftersatt i skolan

2 min läsning

Många skolor har inte kommit igång med programmering än, trots att det är en viktig del av skolan digitaliseringsstrategi. Programmeringen är även det ämnesområde som lärare har störst behov att öka kompetensen inom.

Programmering är sedan i juni 2018 en del av läroplanen. Där står att undervisningen ska bidra till att eleverna förstår hur digital teknik kan användas och få tekniska kunskaper att själva kunna skapa verktyg och lösningar med hjälp av digital teknik. 

Trots detta visar en rapport från Skolverket att det är så många som 60 procent av högskoleeleverna som inte alls fått lära sig varken hur programmering fungerar eller att själva koda. Ett resultat som stämmer bra överens med det vi kom fram till i vår rapport Skolbarnen och internet från 2018.

Lärare behöver mer kompetens

Skolverkets rapport visar att behovet av kompetensutveckling i skolan är störst inom programmering. Det är också det enda området där lärarna säger att behov av kompetensutveckling har växt jämfört med 2015. Att behovet känns större kan dock bero på att det nu finns krav på programmering i skolan i läroplanen.

Vi har valt att lyfta just programmering eftersom det är helt nya färdigheter lärarna förväntas besitta.

Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar

Kom igång med programmering

Internetstiftelsens ambition är att steget att börja med programmering ska vara så litet som möjligt. Därför har vi valt att lyfta programmet Scratch. Det bygger på visuell blockprogrammering där man kodar genom att sätta ihop block likt ett pussel istället för att skriva traditionell kod. Dessutom finns programmet på svenska.

– I arbetet med Digitala lektioner har vi valt att lyfta just programmering eftersom det är helt nya färdigheter lärarna förväntas besitta. Det är även ett medvetet val att lektionerna vi tagit fram är på en grundläggande nivå, oavsett om lektionen är avsedd för låg- eller högstadiet. De kräver inte ens att eleven har en dator, säger Kristina Alexanderson ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar.

Läs vårt artikel Därför är det viktigt med programmering i skolan


Relaterat