• Barnen och internet 2019

  Med Barnen och internet 2019, som är en delrapport av Svenskarna och internet, vill Internetstiftelsen bidra med fakta och insikter om hur barns och ungas användning av internet utvecklas, såväl i hemmen som i skolan. Publicerad 2019-11-25.

 • Svenskarna och internet 2019

  Med Svenskarna och internet 2019 vill vi bidra med fakta och insikter om hur användningen i Sverige utvecklas, och förutsättningar till att digitaliseringen sker på välinformerad grund. Publicerad 2019-10-15.

 • Svenskarna och internet 2018

  Materialet i denna rapport baserar sig på Internetstiftelsens undersökning Svenskarna och internet 2018.  Sedan år 2000 har World Internet Institute samlat in data om hur den svenska befolkningen använder informations- och kommunikationsteknik samt hur detta påverkar enskilda individer, familjer och samhället. Publicerad 2018-10-03.

 • Skolbarnen och internet 2018

  Skolan har en stor och viktig utmaning framför sig för att alla barn ska få likvärdig digital kompetens och spelar en avgörande roll för att utveckla elevers medvetna användning av internet. Detta är ett arbete vi på Internetstiftelsen ständigt jobbar för att stödja, bland annat genom den här undersökningen. Publicerad 2018-11-16.

 • Svenskarna och internet – Valspecial 2018

  Internet har blivit en allt viktigare källa att vända sig till för att hitta politiskt information. Internetstiftelsen släpper därför Valspecial 2018 som är en del av undersökningen Svenskarna och Internet. Publicerad 2018-06-25.

 • Svenskarna och internet 2015

  ”Svenskarna och internet” är Sveriges viktigaste individunder­sökning om internetanvändning. Rap­porten är baserad på Internetstiftelsens egen primärdatainsamling som under­söker svenskarnas användning av internet och visar hur informa­tions-­ och kommunikationsteknik används och påverkar enskilda in­divider, familjer och samhället. Publicerad 2015-11-10.

 • Svenskarnas användning av sociala medier 2015

  Detta är ett försläpp från Internetstiftelsens årliga rapport ”Svenskarna och internet 2015” och handlar om svenskarnas användning av sociala medier. Facebook är fortfarande det sociala nätverk som dominerar men bildbaserade nätverk som Instagram och Snapchat får allt större spridning, särskilt bland de unga. Publicerad 2015-10-05.

 • Svenskarna och internet 2014

  ”Svenskarna och internet” är Sveriges viktigaste individunder­sökning om internetanvändning. Rap­porten är baserad på Internetstiftelsens egen primärdatainsamling som under­söker svenskarnas användning av internet och visar hur informa­tions-­ och kommunikationsteknik används och påverkar enskilda in­divider, familjer och samhället. Publicerad 2014-11-02.

 • Svenskarnas användning av sociala medier 2014

  Rapporten är ett smakprov av den årliga undersökningen Svenskarna och internet 2014, från Internetstiftelsen. Här redovisas hur svenskarna använder sociala medier. Rapporten visar bland annat att sju av tio (72 %) år 2014 någon gång besöker sociala medier och att nästan hälften (48 %) av svenskarna gör det dagligen. Publicerad 2014-10-22.

 • Svenskarna och internet 2013

  Svenskarna och internet är en årlig studie av Svenskarnas internet- och medievanor som startades år 2000 som en del av det internationella projektet World Internet Project. Publicerad 2013-04-04.