Integritetspolicy för Internetstiftelsens nyhetsbrev

Internetstiftelsen ansvarar för personuppgifter såsom namn och e-postadress som du lämnar till oss när du registrerar dig för prenumeration av nyhetsbrev.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att Internetstiftelsen ska kunna administrera och skicka det nyhetsbrev du vill prenumerera på. Internetstiftelsen kan komma att använda dina personuppgifter för att marknadsföra Internetstiftelsens andra evenemang och tjänster. Den lagliga grunden för behandlingen är ditt samtycke.

Dina personuppgifter sparas bara så länge som du är prenumerant på nyhetsbrev. När du avregistrerar dig tar Internetstiftelsen bort dina personuppgifter. Du avregistrerar dig genom att använda länken i slutet av nyhetsbrevet.

Internetstiftelsen kan komma att lämna ut dina personuppgifter till samarbetspartners som Internetstiftelsen använder för att administrera och skicka ut nyhetsbrev. I övrigt lämnas dina uppgifter inte ut, utan ditt godkännande, med undantag för att tillmötesgå tillämplig lag, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet.

Dina registrerade personuppgifter hos Internetstiftelsen

Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns registrerade om dig hos Internetstiftelsen genom att begära registerutdrag över de personuppgifter som finns registrerade hos oss. Om personuppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller inte längre aktuella kan du begära att uppgifterna ska rättas eller tas bort. Ansökan om registerutdrag eller begäran om rättelse görs skriftligen till Internetstiftelsen till nedan angivna kontaktuppgifter.

Du har möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du inte vill att dina personuppgifter ska användas för marknadsföringsändamål.

Kontaktuppgifter

Stiftelsen för Internetinfrastruktur
Box 92073, 120 07 Stockholm
Telefon: +46 8-452 35 00
E-post: dataskyddsombud@internetstiftelsen.se
Org. nr.: 802405-0190
https://internetstiftelsen.se

Du har har också möjlighet att lämna klagomål avseende Internetstiftelsens personuppgiftsbehandling till Integritetsskyddsmyndigheten.