Integritetspolicy för kontaktformulär

Version 20200108

Internetstiftelsens kontaktformulär ger dig möjlighet att kommunicera med innehavare av domännamn. Detta sker genom att Internetstiftelsen förmedlar formuläret till den e-postadress som finns registrerad för domännamnet. Om de kontaktuppgifter som du anger i formuläret utgör personuppgifter innebär förfarandet att en personuppgiftsbehandling sker. Internetstiftelsen är då personuppgiftsansvarig för denna behandling.

Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är ditt samtycke. Det är du som fritt väljer om och i så fall vilka personuppgifter du vill dela med Internetstiftelsen och domännamnsinnehavaren. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna möjliggöra kontakt mellan dig och innehavaren, genom att vidarebefordra formuläret till innehavaren. Internetstiftelsen behandlar inte personuppgifterna för något annat ändamål.

Vidarebefordran av formuläret innebär att Internetstiftelsen lämnar ut personuppgifter till tredje part, domännamnsinnehavaren. Direkt efter att vidarebefordran har skett raderas formuläret och i samband med raderingen upphör Internetstiftelsens personuppgiftsbehandling. Internetstiftelsen sparar endast information om att kontakt har skett med innehavaren.

Om domännamnsinnehavaren är etablerad utanför EU/EES utgör vidarebefordran en överföring av personuppgifter till tredje land. Domännamnsinnehavaren kan vara etablerad i ett sådant tredje land som saknar adekvat skyddsnivå och där det inte är möjligt för Internetstiftelsen att säkerställa lämpliga skyddsåtgärder. För dig innebär detta att Internetstiftelsen inte kan garantera att dina personuppgifter åtnjuter samma skydd som vid en behandling inom EU/EES eller i ett land med adekvat skyddsnivå.

Du har möjlighet att kontakta Internetstiftelsens dataskyddsombud om du vill utöva dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) eller har frågor om behandlingen, dataskyddsombud@internetstiftelsen.se. Du har också möjlighet att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten angående Internetstiftelsens personuppgiftsbehandling.