Internetstiftelsen som investerare

Internetstiftelsen investerar sedan 2016 i unga svenska aktiebolag. Huvudsyftet är inte avkastning, eller att styra bolagens utveckling, utan istället att hjälpa företag i ett tidigt stadium då det är svårt att attrahera investerare.

Genom såddfinansiering av unga företag är vi del av att utveckla ett innovationssystem. Uppbackningen kompletterar vår etablering av mötesplatser (konferenser, Goto 10) och inlärningsplatser (utbildningar, folkbildning). Internetstiftelsen ska i dessa bolag vara minoritetsägare och bolagen ska ha möjlighet att köpa tillbaka aktierna i framtida investeringsrundor. Målet är att gå in i två till tre nystartade bolag per år.

Katalysator för innovation

Vi vill hjälpa entreprenörer i en fas där det finns få aktörer just nu; den så kallade “valley of death” då en idé eller ett koncept ska förverkligas i en första prototyp. Vi vill också bidra till att minska likriktningen i investeringsklimatet och vara en katalysator för innovation med inriktning på internet.

Här är några av riktlinjerna för hur vi väljer bolag att investera i:

  • Bolagen ska ha fokus på den svenska marknaden.
  • Bolagens tjänster eller produkter ska vara i linje med stiftelsens ändamålsparagraf och värderingar.
  • Bolagen kan få hjälp av Internetstiftelsens organisation för rådgivning.
  • Internetstiftelsen ska inte arbeta i bolagens styrelser.

5 spännande bolag

Hittills har Internetstiftelsen investerat i Weld, Meta Solutions, Peppy Pals, Foo Café och Writelin. Här kan du läsa mer om dem:

Weld

Weld tillhandahåller ett verktyg som gör det enkelt att skapa interaktiva webbplatser och mobilappar utan att behöva kunna koda. Sedan lanseringen 2015 har tiotusentals webbplatser skapats med hjälp av Weld.

Meta Solutions

MetaSolutions gör avancerad datahantering tillgänglig genom molntjänster och gör det snabbt och enkelt att göra information mer sökbar och bättre beskriven med hjälp av länkade data.

Peppy Pals

Peppy Pals är ett globalt spel- och utbildningsföretag som gör appar, böcker och filmer. Genom lek och humor fokuserar Peppy Pals produkter på att lära barn och vuxna om social och emotionell intelligens (EQ). Konceptet har tagits fram i samarbete med psykologer och forskare.

Foo Café

Foo Café grundades 2012 i Malmö och är en mötesplats för utvecklare. Sedan starten har verksamheten växt till Stockholm och Foo Café har idag i genomsnitt åtta evenemang varje vecka. Foo Cafés affärsmodell bygger på att samarbeta med företag som antingen kan ha egna event i Foo Cafés regi, eller vara sponsorer för meet-ups inom olika områden.

Writelin

Writelin är en digital abonnemangstjänst för självbiografiskt skrivande. För alla som vill skriva, spara foton, arkivera, ta hjälp av skrivcoach och trycka en inbunden memoarbok, allt samlat på ett och samma ställe.