Internetstiftelsen som investerare

Har du ett företag som bidrar till att göra internet till en bättre plats och söker en investerare? Då kan du få hjälp med finansiering från Internetstiftelsen. Internetstiftelsen investerar i företag som förbättrar livet på nätet.

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation som ansvarar för internets svenska toppdomän .se. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar som verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Varför gör Internetstiftelsen investeringar?

En del av Internetstiftelsens uppdrag är att vara katalysator för kunskap och innovationer kopplade till internet. Det gör vi bland annat genom den årliga rapporten Svenskarna och internet, konferensen Internetdagarna och mötesplatserna Goto 10. Dessutom gör vi investeringar för att hjälpa företag som bidrar till att göra internet till en tryggare och bättre plats.

Investerar Internetstiftelsen i startup-företag?

Internetstiftelsen investerar både i unga aktiebolag som har svårt att attrahera kapital, och bolag som behöver kapital för att utvecklas och växa. Vi gör alltså både nyinvesteringar i startup-företag och följdinvesteringar. Unga bolag kan söka max tre miljoner kronor. Internetstiftelsen investerar främst i svenska aktiebolag med en digital affärsidé som har drivna grundare.

Målet med alla våra investeringar är att skapa mervärde för samhället och därför är villkoret att det bolag vi stöttar har en verksamhet som går i linje med Internetstiftelsens värderingar och urkund.

Internetstiftelsens vision är att alla i Sverige ska vilja, våga och kunna använda internet

Vilken typ av företag investerar Internetstiftelsen i?

Internetstiftelsen prioriterar investeringar inom följande områden:

 • Digital infrastruktur – bolag som bidrar till digitaliseringen genom mjuk infrastruktur, som till exempel utvecklar gemensamma standarder.
 • Digital trygghet – bolag som vill göra internet till en säkrare plats.
 • Digital öppenhet – bolag som bidrar till en ökad delning av data och kod.
 • Digital tillgänglighet – bolag som hjälper till att göra internet mer tillgängligt.

Men det kan även vara aktuellt att investera i bolag som verkar inom:

 • Digital hållbarhet – bolag som genom sin affärsidé bidrar till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
 • Digital demokrati – bolag som genom sin affärsidé bidrar till att utveckla demokratin, till exempel genom ökad delaktighet i samhällsfrågor.
 • Digital kompetens – bolag som aktivt bidrar till att öka den digitala kompetensen i samhället.

Hur är Internetstiftelsen som ägare?

Internetstiftelsen är en aktiv ägare som hjälper dig att utveckla ditt bolag. Internetstiftelsen hjälper ditt företag inte bara med kapital utan även med nätverk, kunskap och engagemang.

Hur går investeringsprocessen till?

Internetstiftelsens investeringsprocess sker i fyra steg:

 1. Du gör en första pitch för ditt företag genom att skicka ett e-postmeddelande med information om ditt företag, se mer under "Presentation av ditt företag och din affärsidé".
 2. Om ditt bolag uppfyller investeringskriterierna och bedöms vara fortsatt intressant gör Internetstiftelsens investment manager en analys och due diligence.
 3. Sedan får du presentera ditt företag inför en investeringskommitté med nyckelpersoner från Internetstiftelsen.
 4. Om kommittén anser att ditt företag är intressant för investering fattas det slutgiltiga beslutet om investering av Internetstiftelsens styrelse.

Välkommen med din presentation av ditt företag redan idag!

Presentation av ditt företag och din affärsidé

Ansök om finansiering genom att mejla in nedan information till investeringar@internetstiftelsen.se.

Företagets namn och organisationsnummer.

Beskriv kort vem du är och den främsta anledningen till att du vill att Internetstiftelsen ska investera i ditt bolag (finansiering, återkoppling på affärsidé, tillgång till nätverk) max 100 ord.

 • Målgrupp, kunder och kundpersona – beskriv problemet eller behovet du har identifierat och förklara för vem det är ett problem (målgrupp och kundpersona).
 • Erbjudande – förklara ditt erbjudande och hur din produkt eller tjänst löser problemet.
 • Ansvarig och team – berätta om de personer som ingår i ditt team och deras kompetens.
 • Marknad – beskriv hur stor marknaden är för din produkt/tjänst? Hur stort är problemet för målgruppen och hur ser prognosen för framtiden ut?
 • Konkurrenter – vilka är konkurrenterna?
 • Konkurrensfördel – på vilket sätt är din produkt/tjänst unik, alltså vilken konkurrensfördel har ditt erbjudande?
 • Affärsmodell – beskriv din affärsmodell och hur du ska tjäna pengar.
 • Budget – beskriv din budget och dina viktigaste nyckeltal.
 • Värdering och kapital – berätta hur mycket kapital du behöver, vad det ska användas till och hur mycket du värderar ditt bolag till i nuläget.

Vilka bolag har Internetstiftelsen investerat i?

Digital infrastruktur/digital öppenhet:

MetaSolutions
MetaSolutions är specialister på att hantera stora mängder data och är grundat av dataforskarna Hannes Ebner och Matthias Palmér. Företaget är en spinoff från KTH och har utvecklat plattformen Entryscape. Plattformen förenklar processen att publicera, dela och länka data och är stommen för Myndigheten för digital förvaltning, DIGGs, nationella dataportal. Entryscapes webbplats www.entryscape.com.

Digital tillgänglighet/digital kunskap:

Colibrio
Colibrio Software har utvecklat systemet Colibrio Reader som berikar läsupplevelsen på internet genom att utnyttja den senaste teknologin. Systemet gör det möjligt att skapa interaktiva lösningar för digitala läromedel, anpassa formen för e-böcker och ökar den digitala tillgängligheten oavsett vilken läsplattform eller enhet du använder. Colibrios webbplats www.colibrio.com.

Digital infrastruktur/digital trygghet:

IQ Global
IQ Global är ett mjukvaruföretag som har tagit fram en tjänst som kan skanna miljontals domäner samtidigt för att upptäcka misstänkt missbruk. Tjänsten Abuse manager hjälper till att identifiera vilka domäner som används i kriminellt syfte och bland kunderna finns världens största domän-registrar, Verisign, som bland annat förvaltar .com och .org. IQ Globals webbplats www.iq.global.