Internetstiftelsen som investerare

Internetstiftelsen investerar sedan 2016 i unga svenska aktiebolag. Huvudsyftet är inte avkastning, eller att styra bolagens utveckling, utan istället att hjälpa företag i ett tidigt stadium då det är svårt att attrahera investerare.

Genom såddfinansiering av unga företag är vi del av att utveckla ett innovationssystem. Uppbackningen kompletterar vår etablering av mötesplatser (konferenser, Goto 10) och inlärningsplatser (utbildningar, folkbildning). Internetstiftelsen ska i dessa bolag vara minoritetsägare och bolagen ska ha möjlighet att köpa tillbaka aktierna i framtida investeringsrundor. Målet är att gå in i två till tre nystartade bolag per år.

Katalysator för innovation

Vi vill hjälpa entreprenörer i en fas där det finns få aktörer just nu - den så kallade "valley of death" - för att hjälpa företag att på ett framgångsrikt sätt etablera sig och växa till nästa fas. Vi vill också bidra till att minska likriktningen i investeringsklimatet och vara en katalysator för innovation med inriktning på internet.

Här är några av riktlinjerna för hur vi väljer bolag att investera i:

 • Bolagen ska ha fokus på den svenska marknaden.
 • Bolagens tjänster eller produkter ska vara i linje med Internetstiftelsens ändamålsparagraf och värderingar.
 • Bolagen kan få hjälp av Internetstiftelsens organisation för rådgivning.
 • Internetstiftelsen ska inte arbeta i bolagens styrelser.

Utöver ovanstående krav så ska bolaget ha

 • färdiga tjänster och/eller produkter som har börjat marknadsföras och säljas
 • tydligt definierade målgrupper för sina tjänster och/eller produkter
 • en genomarbetad och tydlig affärsmodell
 • en tydlig försäljnings- och marknadsföringsplan för de kommande åren
 • en tydlig tjänsteutvecklingsplan för de kommande åren.

Ett krav är att bolaget ska vara i behov av finansieringen från Internetstiftelsen för att genomföra sina planer. Investeringen ska vara under 2 miljoner kronor och avse en ägarandel om maximalt 10%.

Investering görs inte om det bedöms riskera Internetstiftelsens ställning som oberoende toppdomänadministratör eller federationsoperatör.

Vill du att Internetstiftelsen ska investera i ditt företag?

Som ett första steg, skicka ett mejl till investering@internetstiftelsen.se och inkludera följande information:

 • Beskrivning av företaget.
 • Hur färdig är produkten/tjänsten?
 • Ange storlek på nuvarande kundbas och dess utveckling sedan start.
 • Vilken omfattning på investering önskas från Internetstiftelsen?
 • Beskriv på vilket sätt företagets produkter och/eller tjänster främjar internetutvecklingen i Sverige.

Vår intention är att du ska få så snabb återkoppling som möjligt.