Internetstiftelsen som investerare

Internetstiftelsen investerar sedan 2016 i unga svenska aktiebolag. Huvudsyftet är inte avkastning, eller att styra bolagens utveckling, utan istället att hjälpa företag i ett tidigt stadium då det är svårt att attrahera investerare.

Genom såddfinansiering av unga företag är vi del av att utveckla ett innovationssystem. Uppbackningen kompletterar vår etablering av mötesplatser (konferenser, Goto 10) och inlärningsplatser (utbildningar, folkbildning). Internetstiftelsen ska i dessa bolag vara minoritetsägare och bolagen ska ha möjlighet att köpa tillbaka aktierna i framtida investeringsrundor. Målet är att gå in i två till tre nystartade bolag per år.

Katalysator för innovation

Vi vill hjälpa entreprenörer i en fas där det finns få aktörer just nu - den så kallade “valley of death” - för att hjälpa företag att på ett framgångsrikt sätt etablera sig och växa till nästa fas. Vi vill också bidra till att minska likriktningen i investeringsklimatet och vara en katalysator för innovation med inriktning på internet.

Här är några av riktlinjerna för hur vi väljer bolag att investera i:

 • Bolagen ska ha fokus på den svenska marknaden.
 • Bolagens tjänster eller produkter ska vara i linje med Internetstiftelsens ändamålsparagraf och värderingar.
 • Bolagen kan få hjälp av Internetstiftelsens organisation för rådgivning.
 • Internetstiftelsen ska inte arbeta i bolagens styrelser.

Utöver ovanstående krav så ska bolaget ha

 • färdiga tjänster och/eller produkter som har börjat marknadsföras och säljas
 • tydligt definierade målgrupper för sina tjänster och/eller produkter
 • en genomarbetad och tydlig affärsmodell
 • en tydlig försäljnings- och marknadsföringsplan för de kommande åren
 • en tydlig tjänsteutvecklingsplan för de kommande åren.

Till grund för investeringsverksamheten ligger Internetstiftelsens investeringspolicy.

Ett krav är att bolaget ska vara i behov av finansieringen från Internetstiftelsen för att genomföra sina planer. Investeringen ska vara under 2 miljoner kronor och avse en ägarandel om maximalt 10 %.

Investering görs inte om det bedöms riskera Internetstiftelsens ställning som oberoende toppdomänadministratör eller federationsoperatör.

6 spännande bolag

Hittills har Internetstiftelsen investerat i Colibrio, Foo Café, Meta Solutions, Peppy Pals, Picapen (tidigare Writelin) och Weld. Här kan du läsa mer om dem:

Colibrio

Colibrio har utvecklat läsplattformen Colibrio Reader som hjälper företag och institutioner att skapa digitala läsupplevelser. Plattformen är utformad efter tillgänglighetsanpassade W3C-standarder för att säkerställa att alla ska kunna läsa eller konsumera innehåll oavsett läsförutsättningar. 

Foo Café

Foo Café grundades 2012 i Malmö och är en mötesplats för utvecklare. Sedan starten har verksamheten växt till Stockholm och Foo Café har idag i genomsnitt åtta evenemang varje vecka. Foo Cafés affärsmodell bygger på att samarbeta med företag som antingen kan ha egna event i Foo Cafés regi, eller vara sponsorer för meet-ups inom olika områden.

Meta Solutions

MetaSolutions gör avancerad datahantering tillgänglig genom molntjänster och gör det snabbt och enkelt att göra information mer sökbar och bättre beskriven med hjälp av länkade data. År 2016 gjordes en mindre investering i MetaSolutions som en del vår satsning att stödja nystartade svenska internetbolag. I början av år 2020 förvärvade sedan Internetstiftelsen majoriteten av aktierna och gjorde samtidigt en investering genom en nyemission och tillförde bolaget pengar för fortsatt tillväxt. Läs mer om förvärvet här.

Peppy Pals

Peppy Pals är ett globalt spel- och utbildningsföretag som gör appar, böcker och filmer. Genom lek och humor fokuserar Peppy Pals produkter på att lära barn och vuxna om social och emotionell intelligens (EQ). Konceptet har tagits fram i samarbete med psykologer och forskare.

Picapen

Picapen (tidigare Writelin) är en digital abonnemangstjänst för självbiografiskt skrivande. För alla som vill skriva, spara foton, arkivera, ta hjälp av skrivcoach och trycka en inbunden memoarbok, allt samlat på ett och samma ställe.

Weld

Weld tillhandahåller ett verktyg som gör det enkelt att skapa interaktiva webbplatser och mobilappar utan att behöva kunna koda. Sedan lanseringen 2015 har tiotusentals webbplatser skapats med hjälp av Weld.

Vill du att ditt bolag ska stå med på listan?

Som ett första steg, skicka ett mejl till investering@internetstiftelsen.se och inkludera följande information:

 • Beskrivning av företaget.
 • Hur färdig är produkten/tjänsten?
 • Ange storlek på nuvarande kundbas och dess utveckling sedan start.
 • Vilken omfattning på investering önskas från Internetstiftelsen?
 • Beskriv på vilket sätt företagets produkter och/eller tjänster främjar internetutvecklingen i Sverige.

Vår intention är att du ska få så snabb återkoppling som möjligt.