Projektutlysningar

Vi älskar internet och gör vårt bästa för att stimulera den positiva utvecklingen. Det innebär bland annat att vi varit med och stöttat projekt och initiativ som skapats av andra än oss.

Vi har inte längre projektutlysningar, däremot investerar Internetstiftelsen i företag som bidrar till internets utveckling. På sidan Internetstiftelsen som investerare kan du läsa mer om det.

Vi är en stiftelse och vår urkund slår fast att vi ska göra infrastrukturen för internet i Sverige mer stabil. Men vi behöver inte göra allt själva. Tvärtom, så har vi odlat och tagit tillvara idéer från företag, organisationer och privatpersoner genom att finansiera olika fristående projekt som främjar internets utveckling i Sverige.

Sedan 2004 har Internetstiftelsen finansierat nästan 400 projekt för totalt cirka 75 miljoner kronor, av vitt skild karaktär men som alla syftat till att främja internets utveckling på ett innovativt sätt.

Pågående projekt

Här följer en kort beskrivning av de projekt som Internetstiftelsen redan stöttar:

OpenDNSSEC

Internetstiftelsen har länge varit drivande för att göra DNS säkrare enligt de standarder som går under benämningen DNSSEC. Vi startade en gång utvecklingen av OpenDNSSEC, en policybaserad zonsignerare som automatiserar processen att hålla reda på DNSSEC-nycklar och signering av zoner. Nu har andra tagit över utvecklingen, men vi fortsätter att sponsra projektet med finansiellt stöd. Målet är att göra DNSSEC lätt. Projektresultatet är öppen källkod och avser att driva på införandet av DNSSEC för att ytterligare förbättra säkerheten på internet.

Zonemaster

Zonemaster är ett program designat för att hjälpa människor att kontrollera, mäta och förhoppningsvis också bättre förstå hur DNS, domännamnssystemet, fungerar. När en domän (även kallad zon) skickas till Zonemaster så kommer programmet att undersöka domänens hälsotillstånd genom att gå igenom DNS från roten (.) till TLD:n (toppdomänen, till exempel .se) och till slut de DNS-servrar som innehåller information om den specificerade domänen (till exempel zonemaster.se).

Zonemaster är ett samarbetsprojekt mellan Internetstiftelsen och vår franska motsvarighet, AFNIC.

Vi är en stiftelse och vår urkund slår fast att vi ska göra infrastrukturen för internet i Sverige mer stabil. Men vi behöver inte göra allt själva.

CrypTech

CrypTech-projektet utvecklar en kryptografisk motor med öppen källkod som tillgodoser behoven på internet av hög säkerhet som använder kryptografi. Motorn ska vara byggd med öppen källkod och generellt användbar för det breda internet-samfundet, och täcka behov som att säkra e-post, webb, DNSsec, PKI, et cetera. Ett säkrare internet helt enkelt.

NOYB

NOYB står för None of your business och är ett projekt för att göra det möjligt att driva masstalan mot stora företag på nätet som överträder GDPR-lagstiftningen och inte tar sina användares personliga integritet på allvar. Projektet startades av internetaktivisten Max Schrems och finansieras med bland annat crowdfunding.