Många föräldrar saknar kunskap om barnens digitala liv

3 min läsning
Barn ligger i säng och använder surfplatta.

Läs barnen och internet 2019

Barnen och internet är en undersökning av hur barn i Sverige använder internet och deras uppkopplade vanor. Klicka på rubriken för att läsa rapporten.

För få föräldrar har kännedom om barnens digitala liv, visar Internetstiftelsens rapport Barnen och internet 2019. Bara en tredjedel av föräldrarna till högstadiebarn känner sig väl insatt.

Rapporten Barnen och internet 2019 som ges ut av Internetstiftelsen visar att många föräldrar inte är insatta i sina barns digitala liv. Strax över hälften av föräldrarna till barn på mellanstadiet uppger att de är väl insatta i barnens digitala liv. Men när det gäller föräldrar till barn på högstadiet är det bara knappt var tredje som känner sig väl insatt.

Även vad gäller föräldrarnas kännedom om vilka barnen kommunicerar med på nätet finns det mer att önska. Hälften av föräldrarna till barn på mellan- och högstadiet säger sig känna till de flesta. Samtidigt säger 44 procent att de bara känner till en del av vilka barnen kommunicerar med, och 4 procent uppger att de inte alls vet till vilka barnen kommunicerar med.

4 procent uppger att de inte alls vet till vilka barnen kommunicerar med.

Tiktok populärt på mellanstadiet

Barn använder internet för att konsumera medier, titta, lyssna och läsa digitalt – och nästan alla använder sociala medier. I åldrarna 11-19 år besöker 9 av 10 sociala medier. Den tjänst flest av dem använder är Snapchat vilket 84 procent gör, följt av Instagram som 76 procent använder. 

Tonåring speglar sig i iPad medan hon sminkar sig.
Tiktok är mest populärt bland barn i mellanstadiet, där använder 39 procent tjänsten.

Tiktok, där användarna skapar filmklipp till musik, är populärast på mellanstadiet, där 39 procent av barnen använder det. För högstadieelever har den siffran sjunkit till 27 procent, och på gymnasiet är det bara 12 procent som använder Tiktok.

Sett över åldrarna 11-19 år har Tiktok fler flickor än pojkar som användare. När det gäller att titta på andra som spelar spel över nätet gäller motsatsen, detta är det mest pojkar som gör. Jannike Tillå, affärsområdes- och kommunikationschef på Internetstiftelsen, säger:

– Något som verkligen är en populär aktivitet för pojkar är att titta när andra spelar spel på nätet, till exempel genom Twitch, Youtube eller andra e-sportplattformar. Otroliga 85 procent av pojkar 11-19 år tittar på när andra spelar spel på nätet.

Föräldrar hjälper sina barn att bli internetanvändare

När barnen är små, 0–5 år, är 77 procent av dem internanvändare. När de sedan går på lågstadiet är motsvarande siffra 97 procent. Och på lågstadiet får hälften av barnen en egen mobil.

Pressbild Jannike Tillå, affärsområdes- och kommunikationschef, Internetstiftelsen
Om föräldrarna hjälper barnen att registrera konton, kan vi då vara säkra på att barnen vet vilken personlig information man ger tjänsten tillgång till, säger Jannike Tillå.

Det visar sig också att en klar majoritet av föräldrar till barn på mellan- och högstadiet har hjälpt sina barn att registrera konton för tjänster på nätet. Det kan förklara att många mellanstadiebarn har Instagram eller Facebook, trots att båda tjänsterna har 13-årsgräns. 

– I vår huvudrapport Svenskarna och internet 2019 såg vi att 4 av 5 internetanvändare inte läser användarvillkoren. Om föräldrarna hjälper barnen att registrera konton, kan vi då vara säkra på att barnen vet hur villkoren ser ut, vilka regler som gäller och vilken personlig information man ger tjänsten tillgång till, säger Jannike Tillå.

Fler resultat från rapporten Barnen och internet 2019

  • Den vanligaste aktiviteten på internet för förskolebarnen är att titta på tv och video.
  • Nio av tio högstadiebarn är på sociala medier.
  • Spelandet blir mer och mer som sport. Bland pojkar i åldrarna 11-19 år tittar 85 procent på när andra spelar spel på internet, till exempel på Twitch, Youtube eller andra e-sportplattformar.
  • Majoriteten av föräldrar till barn i åldern 11-16 hjälper sina barn att skapa konton på tjänster på internet.
  • 30 procent av föräldrarna till mellan- och högstadieelever använder inga tjänster på nätet som deras barn gör.
  • 34 procent av gymnasieeleverna har upplevt näthat. Det är den åldersgrupp av samtliga – inklusive vuxna – som utsätts för näthat i störst utsträckning.

Här finns hela rapporten Barnen och internet 2019.


Relaterat