Internetstiftelsen delar ut 1,4 miljoner kronor till fem nya teknikprojekt

3 min läsning

Fri internetåtkomst i Malmö, en teknisk lösning för att skydda internetanvändares personliga integritet och förbättringar av anonymitetstjänsten Tor. Det är några av de projekt som nu får finansiering genom Internetstiftelsens särskilda utlysning för projekt som ska förbättra internets infrastruktur.

De fem projekt som beviljas finansiering får dela på totalt 1,4 miljoner kronor från Internetstiftelsens Internetfond. Sedan starten 2004 har nära 75 miljoner kronor delats ut till projekt som på olika sätt bidrar till positiv utveckling av internet. För att kunna söka finansiering ska projekten vara fristående och icke-kommersiella. Både privatpersoner och organisationer kan söka finansiering.

– Tekniska projekt som rör infrastruktur och standardiseringsarbete sker ofta långt bort från strålkastarljusen. Samtidigt är utvecklingen av internets infrastruktur avgörande för att vi ska kunna använda internet för kommunikation och innovation på ett bra och konkurrenskraftigt sätt. Vår Internetfond är en av få aktörer som finansierar projekt inom detta område, säger Danny Aerts.

Projekten som får finansiering:

Pjodd 2018 – fri internetåtkomst i Malmö

Den ideella föreningen Pjodd jobbar för att sprida fritt internet utan kostnad i Malmö genom att frivilliga placerar ut trådlösa routrar programmerade med så kallad mesh-teknik. Förenklat innebär det att trådlösa Pjodd-routrar samtidigt som de erbjuder ett öppet wifi-nätverk även hittar och kopplar upp sig mot andra Pjodd-routrar inom räckhåll för att nå ut på internet om det saknas en lokal uppkoppling. Föreningen har nu fått finansiering för att fortsätta arbetet med att bygga ut ett tillgängligt och fritt wifi-nätverk i Malmö.

Datasparande med personlig integritet

Västeråsföretaget Escape Reality ska ta fram en teknisk lösning för att möjliggöra att internetanvändares personliga information hanteras med bättre integritet. Tanken är att den ska vara ett komplement till den nya dataskyddsförordningen GDPR. Syftet är att utveckla en generell lösning på hur information sparas på internet för att stärka den personliga integriteten. I dag sparas individers personliga information lokalt hos varje applikation vilket medför att individerna får sin information utspridd, oöverskådlig och svår att kontrollera. Med lösningen som Escape Reality ska ta fram kommer applikationerna skriva och läsa personlig information för en individ från en för individen central plats. Individen äger och kontrollerar därigenom själv all data. Lösningen kommer kunna användas för både privat information samt organisations- och företagsinformation.

Effektivare datatransport för 5G

Under senare år har både antalet mobila enheter och kraven som de ställer på mobildatanäten ökat rekordartat. För att möta denna utveckling standardiseras nu den femte generationens mobilnätverk (5G), något som forskare vid Karlstads universitet får finansiering för att bidra till. 5G kommer att erbjuda högre bandbredd och lägre fördröjningar genom användandet av ett högre frekvensband än dagens 4G-nät. Högre frekvensband innebär dock en snabbt varierande kommunikationskvalité eftersom de kortare radiovågorna lätt störs av, exempelvis, mellanliggande objekt. Forskarna vid Karlstads universitet ska undersöka hur vanliga internet-applikationer kommer att påverkas av detta.  Projektet ska också undersöka hur TCP, den teknik som typiskt används för kommunikation över internet, kan anpassas och användas av applikationer för att minska de negativa effekterna av snabba kvalitétsvariationer.

Förbättring av anonymitetsnätverket Tor 

Forskare vid Karlstads universitet beviljas finansiering för att förbättra Tor – ett anonymitetsnätverk med drygt två miljoner dagliga användare som används för att surfa anonymt på internet, gå runt censur och för att sprida information anonymt. Tor är utformat för att ha så låg fördröjning som möjligt. Detta innebär dock sämre anonymitetsskydd mot starka angripare som till exempel stora internetleverantörer och IT-företag som genom så kallade korrelationsattacker, där en angripare kan se både inkommande och utgående trafik till Tor-nätverket, kan avanonymisera användare. Projektet ska undersöka nya typer av korrelationsattacker för att bättre förstå hur användare kan angripas och på så vis långsiktigt bidra till att förbättra skyddet i anonymitetsnätverket.

Interoperabel infrastruktur för smarta samhällen

Inom området Internet of Things, IoT, arbetas det med att skapa standardiserade gränssnitt och protokoll. Finansieringen av det här projektet skapar en öppen integrationsserver för IoT och möjliggör fortsatt arbete inom internationell standardisering. Ansvarig för projektet är IoT-experten Peter Waher. Ett antal IoT-labbar planeras på Internetstiftelsens öppna mötesplats Goto 10. En viktig del i projektet är också att skapa en standard för ekonomisk återkoppling för att ge investerare ett incitament att tillgängliggöra sina produkter.

För mer information

Elisabeth Standár, pressansvarig Internetstiftelsen
E-post: redaktion@internetstiftelsen.se

Om Internetstiftelsen i Sverige, IIS

Internetstiftelsen i Sverige, IIS, är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet i Sverige. IIS ansvarar för drift och administration av internets svenska toppdomän .se. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad olika satsningar inom forskning, utbildning och undervisning. Till exempel start- och mötesplatsen GOTO10, rapporten Svenskarna och internet, IIS Digitala lektioner, konferensen Internetdagarna och mätverktyget Bredbandskollen. Läs mer på https://internetstiftelsen.se