Internetstiftelsen investerar i it-säkerhetsbolag

2 min läsning

Nu investerar Internetstiftelsen i det norska mjukvaruföretaget IQ Global AS, som är ledande inom monitorering och hantering av domäner och internetrelaterad brottslighet kopplad till domäner. Investeringens storlek är upp till 20 procent av bolaget.

Den internetrelaterade brottsligheten ökar och de som drabbas är både privatpersoner, företag och myndigheter. Nu investerar Internetstiftelsen i IQ Global AS. Det norska mjukvaruföretaget har bland annat utvecklat ett molnbaserat verktyg som hjälper återförsäljare och innehavare av domäner att snabbare upptäcka och rapportera domäner som används för misstänkt internetrelaterad brottslighet, som skräppostattacker, nätfiske, spridning av skadlig kod eller botnät.

– Internetstiftelsen verkar för ett öppet internet och vi värnar om yttrandefriheten. Samtidigt är det viktigt att det finns säkra och effektiva verktyg för att motverka internetrelaterad brottslighet. Investeringen i IQ Global AS är ett av sätten vi är med och bidrar till det arbetet, säger Carl Piva, vd, Internetstiftelsen.

– Internetstiftelsen har följt oss och stöttat oss sedan starten och vi är mycket glada att de nu väljer att investera i vår verksamhet också. Genom investeringen får vi möjlighet att expandera till andra marknadssegment och påskynda utvecklingen av nya tjänster, säger Michael B Halvorssen, vd, IQ Global AS.

Utifrån rollen som ansvarig för den svenska toppdomänen .se arbetar Internetstiftelsen för att motverka internetrelaterad brottslighet. Det görs bland annat genom utbildningar av myndigheter och allmänhet, remissvar och deltagande i arbetet med ny lagstiftning, expertdeltagande i medier, föreläsningar och panelsamtal, kontroll av domännamnsregistret, och samverkan med myndigheter och rättsväsendet.

För mer information

Olle Hallberg, pressansvarig, Internetstiftelsen
070-689 11 91
olle.hallberg@internetstiftelsen.se

Om IQ Global AS

IQ Global AS (www.iq.global) är ett norskt mjukvaru-och konsultbolag inom domännamnsbranschen. Dess produkter och tjänster är utformade för att tillhandahålla både datadriven och användarvänlig affärsintelligens och på så sätt bidra till att göra internet till en säkrare plats. IQ Global monitorerar dagligen över 200 miljoner domännamn, åt såväl registryn som registrarer, återförsäljare och hostingleverantörer. IQ Globals vision är att bli branschstandard för analys av toppdomännamn, monitorering och hantering av internetrelaterad brottslighet kopplad till DNS.

Om Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet.

Exempel på våra satsningar är start- och mötesplatsen Goto 10, rapporten Svenskarna och Internet, lärresursen Digitala lektioner, konferensen Internetdagarna och mätverktyget Bredbandskollen. Vår vision är att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.