Pixelhjärtan på vit bakgrund.

Internetstiftelsen förvärvar ledande bolag inom öppna data

3 min läsning

Internetstiftelsen köper majoriteten i mjukvaruföretaget MetaSolutions som har utvecklat ett molnbaserat program som hjälper företag och organisationer att publicera och hantera länkade och öppna data. Bolaget grundades 2011 av dataforskarna Matthias Palmér och Hannes Ebner.

2016 gjordes en mindre investering i MetaSolutions som en del i en satsning för att stödja nystartade svenska internetbolag. Nu förvärvar Internetstiftelsen majoriteten av aktierna och gör samtidigt en investering genom en nyemission och tillför bolaget pengar för fortsatt tillväxt.

MetaSolutions hjälper sina kunder att organisera och publicera data och deras verksamhet ligger mycket väl i linje med Internetstiftelsens mål att främja utvecklingen och användningen av internet i Sverige. Genom att göra det enklare för fler att tillgängliggöra sin data ges förutsättningar för att nya tjänster och innovationer utvecklas.

I mer än 20 år har Internetstiftelsen arbetat med att främja internets utveckling genom olika satsningar. Inom området öppna data har Internetstiftelsen finansierat och drivit flertalet utvecklings- och samverkansprojekt för att positivt påverka möjligheten att förbättra utrullningen av öppna data i Sverige. Genom förvärvet går Internetstiftelsen in som en stabil och långsiktig majoritetsägare för att ge MetaSolutions en möjlighet att växa och vidareutveckla sin verksamhet och sina tjänster ut till marknaden. 

– En av Internetstiftelsens främsta mål är att stimulera kunskapsdelning och innovation med hjälp av internet och det är precis det som öppna data stimulerar till. Mannen som en gång grundade World Wide Web, Tim Berners Lee, har kallat öppna och länkade data för web 3.0 och MetaSolutions är ledande när det gäller hur man samlar, organiserar och publicerar öppna data i världen. Vi hoppas att vårt stöd kan få dem att fortsätta utvecklas och därmed hjälpa Sverige att bli bättre på att publicera och hantera öppna data, säger Danny Aerts, vd Internetstiftelsen.

– Affären ger oss helt andra muskler att expandera och fortsätta utveckla vår mjukvara för att kunna hjälpa fler företag och organisationer att samla, hantera och publicera öppna data. Vi har samarbetat med Internetstiftelsen under många år och vi delar visionen att verka för ett öppet internet, överallt, hela tiden, säger Eric Hjelmestam, vd Metasolutions AB.

För mer information

Danny Aerts, vd Internetstiftelsen
danny.aerts@internetstiftelsen.se
070-9905489

Eric Hjelmestam, vd MetaSolutions
eric@metasolutions.se
0707-213449

Om Metasolutions AB

MetaSolutions levererar lösningar för hållbar informationshantering. Företaget hjälper organisationer i hela Europa att publicera öppna data, skapa dataportaler och bygga skräddarsydda lösningar baserad på länkade data.

Genom mjukvaran EntryScape erbjuds en flexibel och användarvänlig molnplattform, baserad på öppen källkod och länkad data-teknik. Bolaget grundades 2011 som en avknoppning från ett forskningsprojekt på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) och Uppsala Universitet.

Teknologibasen i företaget har sitt ursprung i forskning inom länkade data. Grundarna av företaget har en aktiv roll i den svenska och internationella intressesfären inom länkade och öppna data.

Om Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Vi ansvarar för den svenska toppdomänen .se och för driften av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar inom forskning och utbildning i syfte att internetanvändare i Sverige ska kunna vidareutveckla sin användning på ett medvetet sätt och att ge kunskap om internetanvändningen i Sverige och digitaliseringens påverkan på samhället. 

Exempel på våra satsningar är start- och mötesplatsen Goto 10, rapporten Svenskarna och Internet, Digitala lektioner, konferensen Internetdagarna och mätverktyget Bredbandskollen. Vår vision är att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.