Projekt Internetaccess

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, enligt regeringens digitaliseringsstrategi. Men hur vet vi när vi är det?

Digitaliseringen ställer högre krav på vår internetinfrastruktur. Men för att veta om en internetförbindelse lever upp till kraven behöver den kunna mätas utifrån en överenskommen definition.

Vilka parametrar är viktiga att säkerställa för att:

  • säkert och effektivt kunna skriva nationella prov digitalt?
  • erbjuda och få trygg vård och omsorg i hemmen via internet?
  • möjliggöra att dagliga tjänster i samhället fungerar?

Därför behöver vi mäta

I projektet Internetaccess har Internetstiftelsen samlat operatörer, tekniker och andra intressenter för att gemensamt ta fram en definition av vad internetaccess är. Definitionen kan ligga till grund för ett framtida mätverktyg.

Vår digitala infrastruktur blir allt viktigare och kan i många fall vara en fråga om liv och död. I och med att behovet av en stabil internetuppkoppling ökar är det också viktigt att veta vad som faktiskt ingår när man upphandlar internetaccess – och att det går att verifiera att man får det man beställt. Fokus ligger i dag främst på hastighet, men minst lika viktigt att titta på när man ska välja internetleverantör och uppkoppling är exempelvis tillgänglighet, svarstider och att data levereras korrekt.

Definitionen för internetaccess ger svar på vad man behöver - och ett mätverktyget ger svar på vad man faktiskt får.

Projektets tre faser

Projektet består av tre faser som följer efter varandra:

  1. Ta fram version 1 av en definition på vad en internetaccess är. Klart våren 2019.
  2. Utveckla ett mätverktyg. Utveckling av en prototyp, klart våren 2021.
  3. Etablera en förvaltningsmodell för definitionen och mätverktyget.

Andra delen genomförd

Sedan definitionen blev klar våren 2019 har vi genomfört en behovskartläggning genom att intervjua många olika organisationer i offentlig och privat sektor. Resultaten är analyserade.

Att det finns behov av att mäta råder det inga tvivel om. En specifik tjänst som levereras av omsorgen kanske inte kräver så mycket bandbredd, men ställer höga krav på tillgänglighet. En annan tjänst kanske kräver just bandbredd och att paketförlusten är minimal.

Under den här fasen har vi genomfört en "Proof of Concept". Våra användarfall involverade regioner i Sverige samt vård- och omsorgsgivare. Vi har mätt tillgänglighet, såväl mobil som fast, och kvaliteten på anslutningarna. Vi har även genomfört mätningar med en kommersiell partner tillsammans med en region. Resultaten är analyserade och nu väntar vi på beslut om och hur vi kan ta Internetaccess vidare.

Vad är en internetaccess?

För en person på resa kan en internetaccess vara möjligheten att koppla upp sig på nätet från ett kafé. För ett företag kan det handla om att deras datahall är nåbar dygnet runt. För ett lantbruk kan en internetaccess innebära att kunna styra utrustningen och övervaka produktionen med noggrann precision.

Enligt Wikipedia är det möjligheten för individer och organisationer att koppla upp sig mot internet via datorer, telefoner och andra enheter; för att komma åt tjänster så som e-post, webben etcetera. Internetaccess erbjuds av operatörer som tillhandahåller uppkoppling med olika hastigheter genom olika teknologier.

Med andra ord är internetaccess avgörande för allt vi vill göra på nätet.

Därför behövs en definition

Anna Johansson och Tommy Nilsson, båda projektledare för Byanätsforum, pratar om utmaningar och möjligheter.

Vi måste ha en ren och bra internetaccess för att få samma samhällsnytta som när vi införde rent vatten i folks hem.

Patrik Fältström, forskningschef, Netnod

Underlättar upphandlingar

Att tydliggöra vad en internetaccess ska innehålla underlättar för både beställare och leverantörer eftersom det skapar tydlighet kring vad man får. Med hjälp av mätverktyget kommer det också gå att kontrollera att man har fått det man betalar för. Detta gör det samtidigt enklare för de som utvecklar tjänster att veta hur de ska designa dessa ur ett tekniskt perspektiv.Min utopibild är att vi lyckas med en branschöverenskommelse i Sverige som leder till en märkning som blir en global standard för hur man märker internetaccess.

För såväl privat som offentlig sektor underlättar en definition och märkning av internetaccess framtida upphandlingar, främst de som faller under LOU. Definitionen och användningen av märkningen kan dessutom bidra till att samhällskritiska funktioner som blåljusmyndigheter och välfärdstjänster garanteras den internetaccess som krävs för att driva verksamheten.