Projekt Internetaccess

Hur vet du att du får den internetuppkoppling du betalat för? I projektet Internetaccess har Internetstiftelsen och Netnod samlat operatörer, tekniker och andra intressenter för att gemensamt ta fram en definition av vad internetaccess är. Syftet är att både användare och leverantörer ska vara överens om vad som förväntas av den uppkoppling man köper.

Allt fler delar av samhället är beroende av en pålitlig tillgång till internet. Bland blåljusmyndigheter och vården är detta extra tydligt; här kan det vara en fråga om liv och död. I och med att behovet av en stabil internetuppkoppling ökar blir det också viktigt att veta vad som faktiskt ingår när man upphandlar internetaccess.

I dagsläget finns ett stort antal återförsäljare av internetuppkoppling och bredden på deras erbjudanden är stor. Som beställare är det svårt att veta både vad man behöver och vad man faktiskt får. Fokus ligger i dag främst på hastighet, men minst lika viktigt att titta på när man ska välja internetleverantör och -uppkoppling är teknisk säkerhet, integritet, tillgänglighet och ny teknik.

Mätverktyg och märkning för internetaccess

Internetstiftelsen genomför ett projekt för att tillsammans med aktörer i branschen ta fram en definition av vad internetaccess är. Ambitionen är att sedan utveckla ett mätverktyg och en märkning för internetaccess. Längst ner ser du vilka organisationer som deltar i arbetet.

Första delen genomförd

Projektet består av tre delar som följer efter varandra:

 1. Tillsammans med Netnod och aktörer i branschen ta fram en definition av vad en internetaccess är.
 2. Utveckla ett mätverktyg som användare och operatörer kan använda för att mäta internetaccess.
 3. Införa en modell för hur mätverktyget ska förvaltas och vidareutvecklas.

Den första delen av projektet, punkt 1 ovan, blev klar i april 2019. Här hittar du definitionen av internetaccess. I nästa del av projektet ska ett mätverktyg för internetaccess tas fram.

Därför behövs en definition

Hör Internetstiftelsens vd Danny Aerts och Netnods forskningschef Patrik Fältström berätta mer om bakgrunden till projektet och varför det är så viktigt att få en definition på plats.

Vi måste ha en ren och bra internetaccess för att få samma samhällsnytta som när vi införde rent vatten i folks hem.

Patrik Fältström, Netnod

Underlättar upphandlingar

Att tydliggöra vad en internetaccess ska innehålla underlättar för både beställare och leverantörer eftersom det skapar tydlighet kring vad man får. Med hjälp av mätverktyget kommer det också gå att kontrollera att man har fått det man betalar för. Detta gör det samtidigt enklare för de som utvecklar tjänster att veta hur de ska designa dessa ur ett tekniskt perspektiv, då möjligheter och begränsningar under respektive märkning är kända på förhand.

Min utopibild är att vi lyckas med en branschöverenskommelse i Sverige som leder till en märkning som blir en global standard för hur man märker internetaccess.

Danny Aerts, Internetstiftelsen

För såväl privat som offentlig sektor underlättar en definition och märkning av internetaccess framtida upphandlingar, främst de som faller under LOU. Definitionen och användningen av märkningen kan dessutom bidra till att samhällskritiska funktioner som blåljusmyndigheter och välfärdstjänster garanteras den internetaccess som krävs för att driva verksamheten.

Organisationerna som deltar

I arbetet med att ta fram en definition av internetaccess deltar representanter från ett flertal organisationer och företag:

 • Agcom
 • Brainmill
 • Bredbandsforum
 • CERT-SE
 • Com Hem
 • Deutsche Telecom
 • Digitaliseringsrådet
 • DIK
 • Dreamhack
 • Företagsmakarna
 • Gavlenet
 • Internetstiftelsen
 • Interlan
 • IP Only
 • Kammarkollegiet
 • Karlstads universitet
 • Landskrona Energi
 • Netnod
 • Nordic Entertainment Group
 • Nordunet
 • Rala
 • SICS-RISE
 • SKL
 • SSNF
 • Sunet
 • Tele2
 • Telia
 • Telekområdgivarna
 • Telenor
 • Teleservice
 • Trafikverket
 • Tre
 • Utsikt
 • Viavisolution