• Digitalisera ditt företag

    Lär dig att digitalisera ditt företag genom denna kurs där undervisningen sker både genom film och text. Kursen är framtagen av Internetstiftelsen och verksamt.se. Publicerad 2015.