Eleverna och internet 2014

Det här är en rapport som bygger på statistik från Internetstiftelsens årliga undersökning Svenskarna och internet 2014. Kapitlet om pedagoger och deras användning av digitala resurser är gjord inom ramen för Internetstiftelsens skolsatsning Webbstjärnan, och de pedagoger som blivit tillfrågade har varit aktiva i skoltävlingen under tävlingsåret 2013–2014. Publicerad 2014-03-22.

Syftet med rapporten är att presentera hur barn som går i skolan använder internet, i skolan och på fritiden. Delen som handlar om pedagoger har till syfte att visa hur användningen av digitala resurser påverkar pedagogernas arbete med undervisning, pedagogisk planering och administrativt arbete.