Eleverna och internet 2016

Eleverna och internet 2016 är en rapport som bygger på statistik från Internetstiftelsens årliga undersökning Svenskarna och internet. Kapitlet om pedagoger och deras användning av digitala resurser är gjord inom ramen för Internetstiftelsens skoltävling Webbstjärnan, och de pedagoger som blivit tillfrågade har varit aktiva i skoltävlingen under tävlingsåret 2015-2016. Publicerad 2016-09-22.

Syftet med rapporten är att presentera hur barn som går i skolan använder internet. I skolan - och på fritiden. Delen som handlar om pedagoger har till syfte att visa hur användningen av digitala resurser påverkar pedagogernas arbete med undervisning, pedagogisk planering och administrativt arbete. I den här rapporten används även siffror från Skolverkets undersökning IT-användning och IT-kompetens i skolan.