Därför ska du aldrig nappa på telefonförsäljning av domännamn

Av Peter Forsman den 15 oktober, 2014

Varje dag får företagare i Sverige samtal från blufföretag som försöker lura dem att köpa något – något som om köpet går igenom sedan aldrig levereras. Att domännamn används i sådana här bedrägerier är tyvärr vanligt.

Publik telefon med sladd
Seriösa återförsäljare av domäner sysslar inte med telefonförsäljning.

Så här kan ett säljsamtal från ett blufföretag låta. Inspelningen har jag fått av varningstjänsten Förenade Bolag och den återger hur ett säljsamtal från blufföretaget Nordic One Sales AB lät i augusti i år:

Nordic One Sales, som utger sig för att vara ett webbhotell, ringer här upp en företagare och påstår att det finns en privatperson som hos Nordic One Sales beställt exakt det domännamn som företagaren registrerat under .se, fast under tre andra ändelser (toppdomäner). Nordic One Sales erbjuder sedan den uppringde att köpa de tre aktuella domännamnen.

Det här är inte bara "oseriös försäljning" utan den uppringde kunden blir lurad i flera led. För så klart finns det ingen privatperson som lagt någon beställning i första läget, utan det är bara det påtryckningsmedel de använder för att få en förskräckt reaktion hos den uppringde. Det är lätt att blir lurad. Kunskapen om domännamn och hur branschen fungerar är generellt låg.

Seriösa återförsäljare sysslar inte med telefonförsäljning

Jag vill poängtera att inga seriösa webbhotell/återförsäljare av domäner i Sverige sysslar med den här typen av telefonförsäljning. De aktuella blufföretagen har bedrivit den här typen av oseriös verksamhet under flera olika bolags- och verksamhetsnamn, bland andra Bizzno, Ecentera, Tengmart, Bridge, Aktiva Work, under flera års tid.

Gemensamt för dem alla är att de aldrig är webbhotell (erbjuder hosting) eller för den delen är dns-operatör, utan de använder sig av "vanliga" webbhotell och de anlitar webbhotellens namnservrar. Oftast har de inte ens ett återförsäljarkonto hos ett webbhotell, utan ikläder sig själva rollen som slutkund. Deras verksamhet leder ofta till att de blir utslängda från webbhotellen/registrarerna, vilket också skett i flera fall under den gångna sommaren.

Dessa bolag betalar aldrig moms eller arbetsgivaravgifter eller liknande, utan pengarna i denna typ av bolag flyttas vanligtvis vidare via luftfakturor till andra bolag bedragarna har kontroll över.

Sannolikt olagligt

Telefonförsäljningen du kan höra här ovan är sannolik olaglig i flera led, men det behövs vägledande domar för det och för det behövs kompetens och intresse från polis och framförallt åklagare. I de flesta fall får brottsoffer tvista civilrättsligt. Vid tillfällen som dessa bedragare ställts inför rätta av åklagare har det handlat om ”brott mot staten”, det vill säga främst bokförings- och skattebrott.

Beskrivningen av verksamheten ovan är också bara en blomma i en diger bukett av verksamheter, då samma personer och bolag vanligen växlar mellan olika typer av internetrelaterade bluffverksamheter där exempelvis "annonsering" i olika nätbaserade adress-, utbildnings- och certifieringsregister är vanligt förekommande. Du kan läsa mer om detta i Internetstiftelsens internetguide "Stoppa domänskojarna". Boken förklarar på ett lättbegripligt sätt vad domännamn är, hur du väljer ut och registrerar ett eget, och hur bedragare och oseriösa företag försöker tjäna pengar på dig. 

Från Internetstiftelsens håll har vi förstås en dialog med våra återförsäljare (så kallade registrarer) för att göra dem uppmärksamma på vilka bolag som är oseriösa. Vi försöker även varna allmänheten. Mitt råd till dig som blir drabbad är att besöka sajten http://www.bestrid.nu.

Och vill du registrera ett domännamn, gör det via en av Internetstiftelsens återförsäljare, här kan du se vilka de är.