Nyhetsartiklar från Internetstiftelsen

Istället för den tidigare IIS-bloggen publicerar vi nu artiklar och nyheter på vår nya webbplats. Där kan vi bättre knyta samman Internetstiftelsens olika satsningar.

I början av 2019 förnyade vi vår webbplats för att bättre kunna visa vilka Internetstiftelsen är, vad vi gör och vad vi tror på. Som en del av den förändringen bytte vi också ut vår blogg mot ett nyhetsflöde med artiklar på Internetstiftelsens startsida.

I nyhetsflödet skriver vi artiklar om aktuella internetrelaterade händelser, och teman som har anknytning till våra olika satsningar. Vi på Internetstiftelsen tror på internet som ett sätt att sprida och dela kunskap. Vår vision är att alla i Sverige ska vilja, våga och kunna använda internet, och med våra nyhetsartiklar vill vi bidra till det.

Vår vision är att alla i Sverige ska vilja, våga och kunna använda internet.

I vårt nya flöde har vi hittills skrivit om bland annat digital delaktighet, programmering i skolan, tips för att säkerhetskopiera din dator och telefon, hur du använder lösenordshanterare, hur de stora teknikföretagen ställer sig till integritet och datasäkerhet och mycket annat matnyttigt.

Här är våra senaste nyhetsartiklar

Du hittar alla artiklar vi skriver i vårt nyhetsflöde.