Om din .se-domän är föremål för tvist

På den här sidan hittar du information om vad som händer när någon har ansökt om tvistlösning för ett .se-domännamn som du är innehavare av.

Efter att någon har ansökt om Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) tar WIPO (som administrerar tvistlösningar för toppdomänen .se) kontakt med dig som är innehavare av domännamnet.

Tänk på att ärendet kan avgöras även om du inte svarar på ansökan. Regeln om att ansökan kan avgöras även om svar uteblir återfinns i 13 § 2 stycket i Förfaranderegler för ATF. Om du anser att du har rätt till domännamnet bör du därför svara och berätta varför.

Hur ska svaret vara utformat?

På WIPO:s webbplats under WIPO Hjälpmedel hittar du vägledning för hur du fyller i svarsblanketten och vad du ska tänka på när du skriver ditt svar (Inför ditt Svar).

Observera att ett yrkande om avregistrering av domännamn i praktiken betyder att domännamn (vid framgång) kommer att deaktiveras och därefter avregistreras. När domännamnet avregistrerats blir det på nytt tillgängligt för nyregistrering.

Svarsblankett

Svarsblankett ATF för att besvara en ATF. Scanna in den undertecknade blanketten och skicka den per e-post till domain.disputes@wipo.int som en PDF.

Vilket språk kommer ATF att avgöras på?

Ansökan om ett alternativt tvistlösningsförfarande kan göras på svenska eller engelska. Beslutet skrivs på det språk som ansökan gjorts. Innehavaren kan själv välja om hen vill svara på ansökan om tvistlösning på svenska eller engelska.

Bestämmelsen om språk finns i 26 § förfaranderegler för ATF.