Barnen och internet 2019

Med Barnen och internet 2019, som är en delrapport av Svenskarna och internet, vill Internetstiftelsen bidra med fakta och insikter om hur barns och ungas användning av internet utvecklas, såväl i hemmen som i skolan. Publicerad 2019-11-25.

Med rapporten vill Internetstiftelsen skapa goda förutsättningar för att förskola, skola och föräldrar ska kunna hålla jämna steg med denna digitala barndom. Allt för att alla barn ska kunna medverka fullt ut i ett digitalt samhälle – både som unga och senare som vuxna medborgare.

Barnen och internet ger en bild av en barndom där det digitala livet börjar tidigt och snabbt blir en viktig del av barnens vardag. Förskola, skola och föräldrar behöver hålla jämna steg med denna digitala barndom för att förstå vilka kunskaper och färdigheter som behövs för att navigera sig genom livet. Allt för att alla barn ska kunna medverka fullt ut i ett digitalt samhälle – både som unga och senare som vuxna medborgare.