Pensionärerna och internet 2014

I dag finns det två miljoner svenskar som är äldre än 65 år. Deras situation glöms lätt bort. De flesta undersökningar räknar inte med de äldsta, men de har rätt att bli hörda. Med den här rapporten vill vi göra pensionärerna synliga i internets tidevarv. Publicerad 2014-03-17.

Under tjugo år har internet spridit sig till allt fler och blivit en naturlig del hos företag och myndigheter och utgör idag den dominerande kanalen för information och kommunikation. För tjugo år sedan tänkte många att efter en övergångstid på 5-10 år skulle alla ha skaffat sig internet. Spridningskurvorna pekade rakt upp. De äldre som inte ville använda internet skulle försvinna och dö bort. Men så är inte fallet. Det finns en tröghet i tekniska spridningsprocesser särskilt bland de som i mitten på 90-talet var i slutfasen av sina arbetsliv och aldrig drogs med i internetboomen. Rapporten Pensionärerna och internet 2014 finns som webbversion.