Svenskarna och internet 2002

Under de två år som gått sedan den förra rapporten om svenskarnas internetvanor har mycket av luften gått ur IT-branschen. De förhoppningar som fanns i början av 2000-talet har visat sig vara uppskruvade förväntningar som inte har infriats på en allt svagare marknad. Men samtidigt kan vi se att internetanvändningen ökar både i omfattning och i andel av befolkningen. Publicerad 2002-04-11.

Tillgången till internet i samhället har ökat med 6 procent men i många grupper ligger ökningen på knappt 9 procent. I Sverige har nu 66 procent av svenskarna tillgång till internet.