Svenskarna och internet 2003

Den årlig undersökningen Svenskarna och internet undersöker svenskarnas internetvanor. 2003 års rapport visar att även om spridningen av internet till nya grupper idag sker långsammare än tidigare så fortsätter internet att utveckla sig, nya sidor och tjänster tillkommer, och framför allt utvecklar och förändrar sig människors användning av nätet. Publicerad 2003-04-11.

Nya möjligheter upptäcks och den tidigare ganska begränsade användningen ökar. Internet blir hos allt fler en del av vardagslivet. Även myndigheter och samhällsinstitutionerna utvecklar sina hemsidor och erbjuder nya tjänster.