Svenskarna och internet 2003

Även om spridningen av internet till nya grupper idag sker långsammare än tidigare så fortsätter internet att utveckla sig, nya sidor och tjänster tillkommer, och framför allt utvecklar och förändrar sig människors användning av nätet.

Nya möjligheter upptäcks och den tidigare ganska begränsade användningen ökar. Internet blir hos allt fler en del av vardagslivet. Även myndigheter och samhällsinstitutionerna utvecklar sina hemsidor och erbjuder nya tjänster.

Frågeformulär Svenskarna och internet 2003