Svenskarna och internet 2007

Internet är idag i Sverige inne i en konsolideringsfas. Spridningen till nya människor går långsamt medan användningen för de som redan har internet ökar och blir mer mångfacetterad. Det är främst hos de unga och hos de yngre pensionärerna som ökningen har varit störst de sista åren. Publicerad 2007-04-07.

Störst avtryck i statistiken sätter den nya internetgenerationen. De som vuxit upp med internet och nu blivit myndiga. De har tillgång till allt och använder internet till allt. Mycket mer än några andra. De fildelar, nätverkar, bloggar. Förutom onlinekommunikation via instant messaging och underhållning på nätet, driver den nya internetgenerationen på uppbyggnaden av olika webbgemenskaper, communities och många är med att själva producera innehåll som publiceras på nätet.