Svenskarna och internet 2009

Internet har gått från att vara en enskild teknisk företeelse till ett fenomen som förändrar och förändras i interaktion med individer, organisationer och hela vårt samhälle.

Undersökningen ger en objektiv beskrivning av hur internetanvändningen ser ut i samhället.

Frågeformulär Svenskarna och internet 2009

Frågeformulär Svenskarna och internet 2009 (12-15 år)