Svenskarna och internet 2009

”Svenskarna och internet” är Sveriges viktigaste individunder­sökning om internetanvändning. Rap­porten är baserad på Internetstiftelsens egen primärdatainsamling som under­söker svenskarnas användning av internet och visar hur informa­tions-­ och kommunikationsteknik används och påverkar enskilda in­divider, familjer och samhället. Publicerad 2009-04-07.

Internet har gått från att vara en enskild teknisk företeelse till ett fenomen som förändrar och förändras i interaktion med individer, organisationer och hela vårt samhälle. Undersökningen ger en objektiv beskrivning av hur internetanvändningen ser ut i samhället.