Svenskarnas användning av sociala medier 2014

Rapporten är ett smakprov av den årliga undersökningen Svenskarna och internet 2014, från Internetstiftelsen. Här redovisas hur svenskarna använder sociala medier. Rapporten visar bland annat att sju av tio (72 %) år 2014 någon gång besöker sociala medier och att nästan hälften (48 %) av svenskarna gör det dagligen. Publicerad 2014-10-22.

Facebook är fortfarande i särklass populärast, men utmanas av nyare alternativ. Årets raket är Instagram som nästan har fördubblat andelen användare sedan förra året och nu används av nära var tredje svensk (28 %). Undersökningen omfattar 3 000 intervjuade personer från 12 år och uppåt.