Villkor och regler

Vilka tecken är tillåtna i en .se- eller .nu-adress? Och vilka domännamn är inte möjliga att registrera? Här har vi samlat villkor och regler som är bra att hålla koll på när du ska registrera ett domännamn.

Villkorsändring av registreringsvillkoren för .se respektive .nu

Registreringsvillkoren är det avtal som gäller för samtliga innehavares domännamn och ändrade registreringsvillkor träder i kraft den 30 september 2019. 

Som domännamnsinnehavare behöver du läsa igenom de nya registreringsvillkoren men du behöver inte göra något för att behålla ditt domännamn, domännamnsregistreringen påverkas inte.

För dig som har ett eller flera .se-domännamn eller .nu-domännamn innebär ändringen att den nu gällande versionen av registreringsvillkoren gäller till och med den 29 september 2019. Den 30 september 2019 ersätts nu gällande version av registreringsvillkoren med de nya registreringsvillkoren som därefter gäller för samtliga innehavare oavsett registreringsdatum.

Om du registrerar ett nytt domännamn under tiden fram till och med den 29 september 2019 gäller nu gällande version av registreringsvillkoren. De nya registreringsvillkoren gäller därefter för samtliga innehavare oavsett registreringsdatum.

Registreringsvillkor för .se-domäner från och med 2019-09-30

Registreringsvillkor för .nu-domäner från och med 2019-09-30

Registrering

Registreringsvillkoren är det avtal som gäller för samtliga domännamnsinnehavare. Nedan kan du läsa de villkor som gäller fram till och med 29 september 2019 (se information om villkorsändring ovan).

Registrering av .se- och .nu-domäner sker via någon av Internetstiftelsens återförsäljare, så kallade registrarer. Oavsett vilken registrar du väljer så gäller Internetstiftelsens registreringsvillkor ovan. Dessa villkor ingår i alla registraravtal. Därtill har varje registrar sina egna villkor.

  • Vem som helst kan registrera en .se- eller .nu-domän förutsatt att den är ledig och inte förekommer på Internetstiftelsens spärrlista (se nedan). Registrering av domännamn sker utan förprövning.
  • Det valda namnet får inte strida mot lag eller göra intrång i annans rätt, exempelvis ett varumärke.
  • Innehavaren måste uppge en fungerande e-postadress och fullständiga kontaktuppgifter.
  • En .se- eller .nu-domän får innehålla minst ett och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken för .se-domäner

En .se-domän får innehålla tecknen a-z, 0-9, bindestreck, samt å, ä, ö, ü och é. Alla skrivtecken i de officiella svenska minoritetsspråken (finska, meänkieli (tornedalsfinska), samiska, romani och jiddish) kan användas. Det är även möjligt att hantera de övriga nordiska ländernas språktecken. En fullständig förteckning över alla 240 skrivtecken som för närvarande går att använda i .se-domäner hittar du i teckentabellen nedan. Här kan du läsa mer om IDN.

Tillåtna tecken för .nu-domäner

En .nu-domän får innehålla tecknen a-z, 0-9, bindestreck, samt å, ä, ö, ü och é. Ett stort antal skrivtecken i de västeuropeiska språken, svenska, samt de övriga nordiska språken stöds. En fullständig förteckning över alla 69 skrivtecken som för närvarande går att använda i .nu-domäner hittar du i teckentabellen nedan. Här kan du läsa mer om IDN.

Spärrade och reserverade domännamn

Det finns ett antal kategorier av domännamn som spärrats eller reserverats av Internetstiftelsen, se nedan:  

  • Sifferkombinationer i formatet xxxxxx-xxxx som utgör eller kan komma att utgöra ett personnummer. Spärren infördes efter rekommendation från Datainspektionen i syfte att skydda människors personliga integritet.
  • Två bokstäver följt av två bindestreck. Syntaxen innehållande två bokstäver följt av två bindestreck är förbehållen internationaliserade domännamn och är spärrat i enlighet med gällande standarder för att undvika att vanliga domännamn uppfattas som IDN-domännamn.
  • Vissa domäner är reserverade som exempel- och testdomäner och går därför inte att registrera.
  • Beteckningar som enligt lagen (2014:812) om skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten och lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar med tillhörande förordning (2019:167) om vissa officiella beteckningar får inte fritt användas. De domännamn som innehåller beteckningar som framgår av lagen och förordningen har spärrats för registrering. Domännamnen är reserverade för den organisation som innehar rättigheten till beteckningen enligt lagen eller förordningen.Den organisation som innehar rättigheten till beteckningen kan registrera domännamnet genom att styrka sin rätt till beteckningen, om inte annat anges i aktuell lagstiftning. Om någon annan än den organisation som innehar rättigheten begär hävning av spärren, ska sökanden genom intyg kunna styrka att den har den berörda organisationens godkännande att registrera domännamnet. Detta gäller under förutsättning att något annat inte framgår av aktuell lagstiftning.
  • Huvuddomäner, exempelvis länsbokstäver, är spärrade för nyregistrering (gäller endast .se-domäner). Redan registrerade domännamn under en huvuddomän fortsätter att vara registrerade så länge de förnyas.

Här hittar du JSON-data samt kan ladda ner textfiler med samtliga spärrade och reserverade domäner:

Datafilerna skapas en gång per dygn. Vissa domännamn är helt spärrade för registrering medan andra är reserverade för behörig sökande.

Behandling av personuppgifter

För domännamnsinnehavare finns information om hur vi behandlar personuppgifter som du lämnar i samband med registrering av domännamn, se nedan.

Internetstiftelsens Integritetspolicy för domännamnsregistret för .se.

Ladda ner

Internetstiftelsens Integritetspolicy för domännamnsregistret för .nu.

Ladda ner