Villkor och regler

Vilka tecken är tillåtna i en .se- eller .nu-adress? Och vilka domännamn är inte möjliga att registrera? Här har vi samlat villkor och regler som är bra att hålla koll på när du ska registrera ett domännamn.

Registrering

Registreringsvillkoren är det avtal som gäller för samtliga domännamnsinnehavare. Nedan kan du läsa de villkor som gäller från och med den 3 juni 2024.

Registrering av .se- och .nu-domäner sker via någon av Internetstiftelsens återförsäljare, så kallade registrarer. Oavsett vilken registrar du väljer så gäller Internetstiftelsens registreringsvillkor ovan. Dessa villkor ingår i alla registraravtal. Därtill har varje registrar sina egna villkor.

 • Vem som helst kan registrera en .se- eller .nu-domän förutsatt att den är ledig och inte förekommer på Internetstiftelsens spärrlista (se nedan). Registrering av domännamn sker utan förprövning.
 • Det valda namnet får inte strida mot lag eller göra intrång i annans rätt, exempelvis ett varumärke.
 • Innehavaren måste uppge en fungerande e-postadress och fullständiga kontaktuppgifter.
 • En .se- eller .nu-domän får innehålla minst ett och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken

En .se-domän får innehålla bokstäverna a-z, siffrorna 0–9, bindestreck samt alla bokstäver som behövs för att skriva på svenska samt de officiella svenska minoritetsspråken (finska, meänkieli (tornedalsfinska), samiska, romani och jiddisch). Den får också innehålla de bokstäver som behövs för att skriva på finska, norska, danska och isländska. Ovanstående innebär att det bland annat går att använda bokstäverna å, ä, ö, ü och é i .se-domäner. En fullständig förteckning över alla tecken som för närvarande går att använda i .se-domäner hittar du i teckentabellen nedan.

En .nu-domän får innehålla bokstäverna a-z, siffrorna 0–9, bindestreck, samt de bokstäver som behövs för att skriva på svenska, de nordiska språken och andra västeuropeiska språk, vilket innebär att det bland annat går att använda bokstäverna å, ä, ö, ü och é i .nu-domäner. En fullständig förteckning över de tecken som går att använda i .nu-domäner hittar du i teckentabellen nedan.

Det är IDN-standarden som gör det möjligt att registrera .se- och .nu-domäner som består av andra tecken än a-z, 0–9 och bindestreck. IDN står för Internationalized Domain Names.

Tekniska begränsningar

Det finns vissa tekniska begränsningar för de tecken som annars är tillåtna enligt teckentabellerna ovan. En domän måste uppfylla dessa tekniska begränsningar för att kunna registreras.

För .se-domännamn gäller följande tekniska begränsningar

 • Domännamnet kan inte ha bindestreck i både position tre och fyra.
 • Domännamnet kan inte inledas med bindestreck.
 • Domännamnet kan inte ha ett bindestreck omedelbart före ".se".
 • Domännamnet kan inte bestå av både hebreiska och latinska (romerska) bokstäver, detta gäller för de bokstäver som är placerade före ".se".
 • Ett domännamn med hebreiska bokstäver kan inte inledas med en siffra.
 • Ett domännamn med hebreiska bokstäver kan inte ha en siffra omedelbart före ".se".

För .nu-domännamn gäller följande tekniska begränsningar

 • Domännamnet kan inte ha bindestreck i både position tre och fyra.
 • Domännamnet kan inte inledas med bindestreck.
 • Domännamnet kan inte ha ett bindestreck omedelbart före ".nu".
 • Domännamnet kan inte registreras med tyskt dubbel-s, detta dubbel-s måste skrivas om till "ss" vid registreringen.

Spärrade och reserverade domännamn

Det finns ett antal kategorier av domännamn som spärrats eller reserverats av Internetstiftelsen:    

 • Domännamn som består av sifferkombinationer i formatet xxxxxx-xxxx och xxxxxxxx-xxxx. Dessa är spärrade för registrering då de utgör eller kan utgöra ett personnummer. Spärren har införts i syfte att skydda människors personliga integritet.
 • Domännamn som består av två bokstäver följt av två bindestreck. Syntaxen innehållande två bokstäver följt av två bindestreck är förbehållen IDN och är spärrad i enlighet med gällande standarder för att undvika att vanliga domännamn uppfattas som IDN-domännamn.
 • Vissa domäner är reserverade som exempel- och testdomäner och dessa går därför inte att registrera. Dessa hittar du i förteckningen nedan.
 • Beteckningar som enligt lagen (2014:812) om skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten och lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar med tillhörande förordning (2019:167) om vissa officiella beteckningar får inte fritt användas. De domännamn som innehåller beteckningar som framgår av lagen och förordningen har spärrats för registrering. Domännamnen är reserverade för den organisation som innehar rättigheten till beteckningen enligt lagen eller förordningen.

Den organisation som innehar rättigheten till beteckningen kan registrera domännamnet genom att styrka sin rätt till beteckningen, om inte annat anges i aktuell lagstiftning. Om någon annan än den organisation som innehar rättigheten begär hävning av spärren, ska sökanden genom intyg kunna styrka att den har den berörda organisationens godkännande att registrera domännamnet. Detta gäller under förutsättning att något annat inte framgår av aktuell lagstiftning.

 • Vissa huvuddomäner, exempelvis länsbokstäver, är spärrade för nyregistrering (detta gäller endast .se-domäner). Redan registrerade domännamn under en huvuddomän fortsätter att vara registrerade så länge de förnyas.

Här hittar du JSON-data samt kan ladda ner textfiler med samtliga spärrade och reserverade domäner: 

Datafilerna skapas en gång per dygn. Vissa domännamn är helt spärrade för registrering medan andra är reserverade för behörig sökande.

Behandling av personuppgifter

För domännamnsinnehavare finns information om hur vi behandlar personuppgifter som du lämnar i samband med registrering av domännamn, se nedan.

Internetstiftelsens Integritetspolicy för domännamnsregistret för .se.

Ladda hem

Internetstiftelsens Integritetspolicy för domännamnsregistret för .nu.

Ladda hem