Informationssäkerhetspolicy

Internetstiftelsens informationssäkerhetsarbete ska bedrivas på ett systematiskt, formaliserat och riskorienterat sätt och ta sin utgångspunkt i den internationella ledningssystemstandarden för informationssäkerhet, SS-ISO/IEC 27001.