Mångfalds- och inkluderingspolicy

På Internetstiftelsen anser vi att alla ska vara välkomna på internet. Vår målsättning är att internet ska vara för alla. Att inkludera fler är en kvalitetsfråga: ju fler perspektiv vi har, desto större kunskap får vi. Det är av yttersta vikt för Internetstiftelsen att vara en attraktiv arbetsgivare som ger alla medarbetare möjlighet att växa som individer.