Kvalitetspolicy

Kvalitet är en av Internetstiftelsen grundläggande värderingar. Vårt fokus på kvalitet ger nöjda kunder, robusta och säkra processer och väl fungerande teknik. För att skapa resultat arbetar vi med ett tydligt kvalitetsprogram. Syftet med policyn är att ledare och medarbetare ska ha en "kompass" för sitt arbete inom kvalitetsområdet.