• Kom igång med CC och GNU-GPL!

  Upphovsrättslicensen Creative Commons innebär att upphovspersoner tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på ett verk, även i kommersiella sammanhang. Publicerad 2017-05-10.

 • Introduktion till internet för äldre

  Det här guiden bjuder på tips och pedagogiska insikter för dig som vill hjälpa årsrika släktingar, vänner eller bekanta att dra nytta av nätets många möjligheter. Publicerad 2017-04-04.

 • Eleverna och internet 2016

  Eleverna och internet 2016 är en rapport som bygger på statistik från Internetstiftelsens årliga undersökning Svenskarna och internet. Kapitlet om pedagoger och deras användning av digitala resurser är gjord inom ramen för Internetstiftelsens skoltävling Webbstjärnan, och de pedagoger som blivit tillfrågade har varit aktiva i skoltävlingen under tävlingsåret 2015-2016. Publicerad 2016-09-22.

 • Lösenord för alla

  Den här rapporten innehåller statistik över drygt 1000 svenskars lösenordsvanor och genomfördes av Internetstiftelsen under våren 2016. Den innehåller också råd och tips på hur du kan skapa starka lösenord. Publicerad 2016-09-01.

 • Eleverna och internet 2013

  Eleverna och internet baseras på Internetstiftelsens årliga undersökning Svenskarna och internet. Publicerad 2013-04-04.

 • Vad säger internetstatistiken?

  För att kunna beskriva och förstå människors tillgång och användning av internet över tid behövs statistik. För att undvika felkällor måste statistiken granskas och olika undersökningar jämföras med varandra. Syftet med denna rapport är att göra just det då den jämför fyra producenter av årligen återkommande internetstatistik. Publicerad 2011-05-27.