Apparat: En undersökning av Androidanvändares mobilvanor

Till grund för denna rapport ligger en undersökning gjord utifrån drygt 300 personers faktiska användning av Androidmobiler. Publicerad 2016-08-31.

Sedan många år tillbaka genomför vi på Internetstiftelsen varje år undersökningen "Svenskarna och internet" där vi frågar tusentals personer om deras internetvanor. Nu har vi genomfört en undersökning i mindre skala som tittar på drygt 300 personers faktiska användning av Androidmobiler.