Apparat: En undersökning av Androidanvändares mobilvanor

Till grund för denna rapport ligger en undersökning gjord utifrån drygt 300 personers faktiska användning av Androidmobiler.

Sedan många år tillbaka genomför vi på Internetstiftelsen varje år undersökningen "Svenskarna och internet" där vi frågar tusentals personer om deras internetvanor. Nu har vi genomfört en undersökning i mindre skala som tittar på drygt 300 personers faktiska användning av Androidmobiler.