Vad säger internetstatistiken?

För att kunna beskriva och förstå människors tillgång och användning av internet över tid behövs statistik. För att undvika felkällor måste statistiken granskas och olika undersökningar jämföras med varandra. Syftet med denna rapport är att göra just det då den jämför fyra producenter av årligen återkommande internetstatistik. Publicerad 2011-05-27.

I medierna presenteras kontinuerligt statistik över användningen av internet. Siffrorna skiljer sig ofta mellan olika undersökningar. Genom att ändra på åldersgrupperna eller definiera om vad en internetanvändare är, så går det att ändra resultatet med tio procentenheter upp eller ner, oberoende av kvaliteten i själva undersökningen. Guiden jämför resultaten från fyra producenter av årligen återkommande internetstatistik och utgör en vägledning för analys och tolkning av statistiken.