Lösenord för alla

Den här rapporten innehåller statistik över drygt 1000 svenskars lösenordsvanor och genomfördes av Internetstiftelsen under våren 2016. Den innehåller också råd och tips på hur du kan skapa starka lösenord. Publicerad 2016-09-01.

Åtskilliga artiklar har skrivits om vad som är ett bra nätbeteende, i synnerhet när det gäller valet av lösenord, men få tar det på allvar, varken användare eller utvecklare av tjänster. Visst, de allra flesta känner till att det bästa lösenordet är slumpartade kombinationer med versaler, gemener och specialtecken, med ett minimiantal tecken och så vidare. Men vi lever inte som vi lär. Därför släpper vi denna rapport där vi vill bidra med kunskap om hur svenskarna använder lösenord, förklara riskerna och konsekvenserna av att få sina lösenord knäckta, hur det går till, vad vi svenskar känner till om lösenord och vad vi gör åt saken. Och inte minst, vad vi borde göra.