Jutta Haider och Olof Sundin

Författare

Jutta Haider är verksam vid Lunds universitet där hon forskar och undervisar inom digitala kulturer och biblioteks- och informationsvetenskap. Hon intresserar sig för förutsättningar för kunskap och information i den digitala kulturen och har forskat och skrivit om olika kunskapsinstitutioner i dagens samhälle. Det innefattar sökmotorer, sociala medier, digitala encyklopedier och det vetenskapliga kommunikationssystemet.

Olof Sundin är verksam vid Lunds universitet där han forskar och undervisar inom biblioteks- och informationsvetenskap. Han har under många år forskat om hur det framväxande nätverkssamhället förändrar förutsättningarna för samhällets institutioner för kunskap och lärande. Inte minst har han forskat om medie- och informationskunnighet i och utanför skolan. Vid Lunds universitet bidrar han till att utbilda framtidens bibliotekarier och han föreläser ofta utanför universitetet.

Algoritmer

Internetstiftelsens internetguide, nr 46. 2017
Jutta Haider och Olof Sundin
ISBN: 978-91-7611-976-1

Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons Erkännande 2.5 Sverige.

Illustrationerna skyddas enligt lag om upphovsrätt och till-handahålls med licensen Creative Commons Erkännande-Icke-Kommers­iell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige.

Läs mer om ovanstående villkor på http://www.creativecommons.se­/­om-cc/licenserna/

Vid bearbetning av verket ska Internetstiftelsens logotyper och Internetstiftelsens grafiska ­element avlägsnas från den bearbetade versionen. De skyddas enligt lag och omfattas inte av Creative Commons-licensen enligt ovan.

Du hittar alla Internetstiftelsens utgivna internetguider på internetstiftelsen.se.
Spara