Detta godkänner du när du installerar en app

En app är ett spel eller ett program som du laddar hem till din telefon eller surfplatta. Det finns appar för det mesta, till exempel träning, tv-tablåer, nummerupplysning och sportresultat.

Olika appar begär olika mycket åtkomst till din information. När du laddar hem en app och godkänner användaravtalet kan du se inom vilka olika behörighetsgrupper som appen behöver åtkomst för att kunna fungera. Det är inte säkert att den behöver åtkomst till allt som finns i din telefon och inte heller allt inom respektive behörighetsgrupp. Det är inte heller säkert att den kommer att använda allt den kan ta del av. Men du vet bara att appen kan komma åt informationen, inte vilken av den som verkligen används och inte heller på vilket sätt.

Olika appar behöver tillgång till olika information. Att bildpubliceringsprogrammet Instagram behöver tillgång till din mobilkamera är inget anmärkningsvärt. Om appen inte kommer åt kameran kan du heller inte ladda upp bilder och då gör just den appen inte någon nytta i din telefon.

Men en del appar kan se dina bokmärken och din historik på webben samt läsa i ditt sociala flöde. De kan läsa dina kontakter och kalenderhändelser samt se vilka telefonnummer du har ringt eller vilka som har ringt dig. Appen har därmed möjlighet att kartlägga vem du är eftersom den ser vilka sidor du har surfat på och vilka vänner du på olika sätt har kontakt med. Den kan också via gps få reda på exakt var du befinner dig, en funktion som är bra om du laddar hem en karta med vägbeskrivning eller om du använder Apples tjänst Find my Iphone (Hitta iPhone), men kanske inte lika nödvändig när du till exempel twittrar.

Nu begär inte alla appar åtkomst till allt ovanstående, men som du ser finns det stora möjligheter för företagen att ta del av den information som finns i din telefon. Eftersom flera appar också vill ha tillåtelse att skicka sms och ringa samtal utan din medverkan kan du inte ha total kontroll över din telefon. Det ska dock sägas att Google och Apple regelbundet kontrollerar att apparna följer de policyer som bland annat reglerar att företagen inte får dela med sig av ditt personnummer, kreditkortsnummer eller bryta mot upphovsrätten och inte heller plantera virus eller skadlig programvara i din telefon. Någon garanti för att alla appar är ofarliga finns emellertid inte.

Viktigt!

Automatiska uppdateringar

Varje gång en nedladdad app uppdateras i din telefon så har något i den ändrats. Det kan vara en bugg som har rättats till men också något i användaravtalet som har ändrats. Om du vill granska uppdateringarna så inaktiverar du funktionen automatisk uppdatering i telefonen. Då får du möjlighet att granska uppdateringen innan du godkänner den. Om appen behöver åtkomst till en behörighetsgrupp som du tidigare inte har behövt godkänna måste du godkänna uppdateringen även om du har angett att appen ska uppdateras automatiskt.

Exempel på hur en app använder din information

Vi ska titta närmare på en app. Hitta.se är ett företag som fungerar som en telefonkatalog på nätet. Där kan man söka fram såväl kartor som telefonnummer och adresser. Företaget har också en gratisapp som du kan ladda hem till din telefon. När någon ringer från ett nummer som inte finns i din telefons adressbok spårar appen det och du får i realtid information om vem som söker dig. Du kan därefter välja att spara numret i din adressbok.

Att hitta.se behöver tillgång till din telefonbok och samtalslogg är i det här fallet helt naturligt. Hela idén bygger ju på att förse dig och din telefonbok med kontaktuppgifter som du ännu inte har. Det framgår däremot inte hur hitta.se själva använder den information som de behöver åtkomst till:

 • Identitet – Använder konton på enheten och/eller profiluppgifter.
 • Kontakter/kalender – Använder en eller flera: kalendrar, kontaktuppgifter.
 • Plats – Använder enhetens plats.
 • Mobil – Använder något eller några av följande: mobil, samtalslogg. Avgifter kan tillkomma.
 • Foton/media/filer – Använder en eller flera av följande: filer på enheten, till exempel bilder, videor eller ljud, enhetens externa lagring.
 • Information om Wi-Fi-anslutning – Tillåter att appen kommer åt information om Wi-Fi-nätverk, till exempel om Wi-Fi är aktiverat och namn på anslutna Wi-Fienheter.
 • Enhets-id och samtalsinformation – Tilllåter att appen får reda på telefonnumret och enhetens id, om ett samtal är aktivt och vilket det andra numret är som ansluts till samtalet.

Lär dig mer om olika sajters och appars villkor

The terms of service tracker är ett samarbete mellan tre organisationer:

 • EFF – The Electronic Frontier Foundation; en organisation som bevakar integritet och rättigheter på internet.
 • Internet Society – en organisation som arbetar för ett öppet internet.
 • Tos;dr – Terms of service; didn’t read; en organisation som arbetar för att människor ska kunna ta kontroll över vilken information de delar med sig av genom att godkänna användaravtal.

På sajten tosback.org listar de bland annat förändringar i större företags policyer – för tämligen ofta kan ett företag ändra sina användarvillkor utan att vara skyldiga att meddela dig förändringen, beroende på vad som står i användaravtalet. Tosback ger en bra överblick över vilka villkor och policyer som ändras och på vilket sätt. Därifrån länkar de också till tosdr.org där du på ett överskådligt sätt också kan se vilka fördelar och nackdelar de olika programmens användaravtal har. Bland annat är organisationen kritisk mot hur många företag får en evig rätt att använda ditt material. Tos;dr har också börjat betygsätta tjänsterna utifrån deras användarvillkor och hur de använder den information som de får tillgång till. De lyfter bland annat fram hur ditt upphovsrättskydd ser ut samt vilka företag som utan att meddela dig kan lämna vidare information om dig till myndigheter. Det är dock värt att notera att många länders lagar inte tillåter att företaget meddelar dig om de har lämnat ut information om dig till en myndighet. Detta eftersom en person som misstänks vara kriminell inte ska känna till att polisen spanar på hen. Det är således inte alltid upp till respektive företag att bestämma detta.

Såväl positiva som negativa exempel listas på sajten. Några av Tosdr:s kommentarer om sajter och spel:

Google

 • Sparar dina sökningar och annan identifierbar information under en odefinierad tidsperiod. Kan använda ditt innehåll i all framtid.
 • Kan spåra dig på andra webbplatser.
 • Kan dela din personliga information med andra.
 • Informerar dig inte om en myndighet begär ut information om dig.

Youtube

 • Villkoren kan ändras när som helst utan att du får information om det.
 • Kan radera ditt innehåll när som helst utan att förvarna.
 • Upphovsrättslicensen är mer omfattande än nödvändigt.
 • Juridiska invändningar måste göras inom ett år annars preskriberas de.
 • Raderade videofilmer är inte raderade på riktigt.

Twitter

 • Twitter raderar spårad data efter tio dagar.
 • Upphovsrättslicensen är mer omfattande än nödvändigt.
 • Små möjligheter för användarna att vara delaktiga när villkoren ändras.
 • öppenhet om förfrågningar som rör brottsbekämpning.

Facebook

 • Upphovsrättslicensen är mer omfattande än nödvändigt.
 • Spårar dig även på andra webbplatser.
 • Informerar dig inte om en myndighet begär ut information om dig.
 • Delar automatiskt din information med många andra parter.
 • Du har möjlighet att ge feedback på förändringar innan de träder i kraft.

Skype

 • Du kan inte radera ditt konto.
 • Användarvillkoren kan ändras när som helst utan att de meddelar dig.
 • Informerar dig inte om en myndighet begär ut information om dig.

Instagram

 • Upphovsrättslicensen är mer omfattande än nödvändigt.
 • Användarvillkoren kan ändras men de meddelar dig i förväg.

Dropbox

 • Informerar dig om en myndighet begär ut information om dig.
 • öppenhet om förfrågningar som rör brottsbekämpning.
 • Villkoren kan ändras när som helst men du blir informerad om förändringarna.

iCloud

 • Kan radera dina filer, musik och meddelanden när som helst utan att meddela dig.

Tosdr tar också upp att många spelkonton, som till exempel Wordfeud och World of Warcraft, inte går att radera.