Om du vill ta bort din information

Är du osäker på vilken information som företagen har om dig? Fråga dem! Enligt personuppgiftslagen har du rätt att en gång om året få veta vad det står om dig i deras register. Om uppgifterna är felaktiga kan du be att få dem rättade, och du kan också begära att de inte använder dem för direkt marknadsföring. Som vi nämnt tidigare så erkänner Facebook och Google emellertid inte fullt ut att deras tjänster styrs av europeiska regler om personuppgiftsbehandling. Det menar dock de europeiska datainspektionerna som driver olika ärenden mot företagen.

Vill du ta bort informationen? Många företag raderar information om dig först när du avslutar ditt användarkonto. Kolla i användaravtalet vad som gäller. Vissa konton, till exempel spelappen Wordfeud, bloggverktyget WordPress och kommunikationsverktyget Skype, kan inte raderas.

Om dina vänner har deltagit i tester, spel eller liknande på Facebook, och därmed givit applikationerna tillgång även till ditt namn, kan du alltid kontakta dem som står bakom applikationen och be att informationen om dig tas bort. Det är de skyldiga att göra enligt Facebooks regelverk. För att förhindra att liknande händer i framtiden kan du stänga av samtliga applikationer. Se föregående kapitel.

Checklista!

Innan du godkänner ett användaravtal

Stäm av mot följande punkter innan du godkänner ett användaravtal. Information om upphovsrätt samt hur företaget kommer att använda dina personuppgifter och övrig information hittar du ofta under flikar som till exempel sekretess, privacy policy eller om oss. Förhållandevis ofta når du den informationen från webbplatsens sidfot snarare än en egen flik, men det varierar.

Ju mer du vet om ett företag desto lättare kan du bedöma om det är trovärdigt. Ett oseriöst företag kan ha bra villkor men ändå välja att strunta i dem. Därefter är huvudfrågan om avtalet är rimligt. Svaret får du genom att checka av användarvillkoren mot följande punkter:

  • Vilken information om mig själv lämnar jag ut?
  • Hur används den informationen?
  • Finns det en policy för vilka på företaget som kan se informationen?
  • Kommer företaget att lämna mina uppgifter vidare till andra företag? Till relevanta företag eller till annonsörer?
  • Finns det en särskild kryssruta för till exempel nyhetsbrev som jag kan kryssa ur?
  • Vad händer med material som bilder, filmer eller egenkomponerad musik som jag laddar upp? Kan företaget använda det fritt?
  • Kan jag avsluta mitt konto? Vad händer då med den information som finns om mig?
  • Vad händer med informationen om mig ifall företaget säljs?
  • Behöver jag lämna ut mitt kreditkortsnummer?
  • Förbinder jag mig till något?