Upphovsrätt och använding av ditt material

När du skapar något, till exempel text, bild eller musik har du upphovsrätten till ditt material. Men innan du laddar upp dina verk på nätet bör du kika på vad det står i användarvillkoren.

Ett exempel är Viktväktarna som reglerar rätten att använda sina medlemmars material i meningen "Om Användaren, självmant eller på uppmaning av Viktväktarna, skickar material (exempelvis recept eller meddelanden) till Viktväktarna eller till Webbplatsen (gemensamt "Inlägg") ger Användaren härmed Viktväktarna en royalty-fri, evig, oåterkallelig, överlåtbar, sublicensierbar, icke-exklusiv licens att använda och bearbeta sådana Inlägg med de begränsningar som framgår av Upphovsrättslagen".

Du har fortfarande upphovsrätten till det du har skapat men det står att Viktväktarna har rätt att använda det du laddar upp i all evighet. Amen. Som ett motargument kan man säga att du förstås inte i efterhand ska kunna kräva ett företag på pengar för att de har använt material som du själv har valt att publicera – och det du lägger ut kan å andra sidan också vara bra reklam för dig. Men genom att publicera materialet tappar du själv också viss kontroll över det. Fundera därför både på vilket material som du vill släppa ifrån dig och om det är något du kommer att kunna stå för även i framtiden.

Om du drömmer om att ge ut en receptbok kan det å ena sidan vara bra reklam för dig att publicera recept hos Viktväktarna men å andra sidan kan du med detta användaravtal aldrig kräva att de tar bort receptet om du senare inte skulle vilja sprida det på annat sätt än i din kokbok. Många andra företag, till exempel Facebook och Twitter, har dock licenser som upphör när du har tagit bort ditt material.

Olika sorters användaravtal

Om du använder datorer, smarta telefoner eller surfplattor så har du godkänt minst ett användaravtal. För att kunna använda din produkt behöver du nämligen först godkänna dess programvara. Nästan säkert har du också godkänt fler användaravtal, kanske när du har handlat böcker eller kläder över nätet, spelat Wordfeud eller Quizkampen på telefonen eller skaffat en e-postadress som till exempel Hotmail eller G-mail. Vi har här nedan delat in de olika typerna av avtal i fem kategorier.

Tips!

Läsning av användaravtal

Det tar lång tid att läsa ett användaravtal. Om du ändå vill göra ett försök så titta främst på de kategorier som reglerar godkännande av dataanvändning och personuppgifter.

Majoriteten av avtalen är långa och innehåller vad man kan tycka mycket onödig eller självklar information, allt för att företaget ska ha ryggen fri och inte riskera att bli stämda. Företagen verkar vilja friskriva sig från det mesta. Till exempel har Apple skrivit in i ett av sina användaravtal att resultaten från tjänsten Kartor kan skilja sig från de faktiska vägförhållandena och att deras tjänst inte tar hänsyn till väderoch trafikförhållanden. Läsaren uppmanas att vara uppmärksam på vägskyltar och att köra på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Därutöver friskriver man sig också från störningar i programmet och mot att användaren kanske inte är nöjd utifrån sin förväntade upplevelse. Det gör avtalen onödigt långa och den information vi egentligen behöver försvinner lätt i mängden. Det finns dock exempel på företag, till exempel Linkedin, Facebook och Wrapp, som vid sidan av sitt långa och fullständiga avtal har sammanfattat de viktigaste punkterna med några få meningar och i större stil. Det gör det lättare att hitta i avtalet och när du har hittat en punkt du vill läsa mer om kan du då läsa även det finstilta.

Tänkvärt aprilskämt

Den 1 april 2010 la den brittiska spelåterförsäljaren Gamestation in en ny mening i sina köpvillkor: att du som köpte en produkt även sålde din själ till djävulen. Tidningen Dagen rapporterar att 7 500 danskar, vilket motsvarar 88 procent av den dagens kunder, godkände villkoren. De som i stället kontaktade företaget och påtalade detta fick en hittelön på fem pund var. Gamestation har efteråt lovat att inte kräva in några själar men ändringen i villkoren var nog för många en tydlig vink om att inte godkänna vad som helst utan att först läsa vad det faktiskt står.

Installation av program, tillägg och appar

När du köper en telefon eller en surfplatta behöver du först godkänna tillverkarnas användarvillkor, annars kan du inte använda utrustningen. Där står det att du genom att använda programvaran också godkänner användaravtalet. Om du inte gör det ska du således inte använda produkten utan rekommenderas att i annat fall ångra ditt köp – vilket kan bli problematiskt när förpackningen är bruten och du kanske redan har skrivit på ett abonnemangsavtal. Det innebär alltså att du aldrig kan undvika användarvillkoren: antingen använder du produkten och godkänner de regler som företaget har satt upp eller också använder du inte produkten.

Oavsett om du köper ett program eller laddar hem en gratisversion måste du innan du använder det godkänna användarvillkoren för att kunna installera det på din dator. I avtalet brukar det till exempel stå att du varken får kopiera programmet, annat än en säkerhetskopia för eget bruk, eller modifiera dess källkod. Du får inte heller sälja programmet – det är inte meningen att du ska tjäna pengar på ett annat företags programvara. Så långt är det både schyst och självklart. Men det står också mycket annat i användarvillkoren, till exempel hur företaget vill använda information om var du befinner dig och hur du använder dess tjänster.

Diagnostik- och användningsdata

När du använder din nya telefon eller surfplatta kan du bland annat få frågan om du godkänner att företaget samlar in, lagrar och använder teknisk information om hur du använder produkten. Företagen menar att detta är för att underlätta programuppdatering och felsökning, alltså för att telefonen eller surfplattan ska bli bättre för dig. Detta går ofta att välja bort både direkt och senare. Du är alltså inte alltid tvungen att godkänna denna informationsinsamling för att använda telefonen.

Platsdata

När du aktiverar tjänsten platsdata eller gps-positionering i telefonen kan tillverkaren samla in information om var du är. Apple skriver till och med i användarvillkoren att de kan samla in din hastighet vid bilresor samt på vilka platser som du köper och öppnar program. Platsinformationen identifierar dig inte personligen men tillsammans med annan information skulle det vara möjligt att koppla ihop plats och person. Platsdatan går att välja bort även om vissa appar då inte kommer att fungera.