Digitala identiteter

Av: Anders Thoresson

I den här guiden lär du dig…

  • Olika former av id-kontroll på nätet
  • Hur tillitsnivåer fungerar
  • Hur federationer kan användas för att underlätta id-kontroller
  • Exempel på federationer som finns i Sverige idag
  • Skillnaden mellan autentisering och attribut
  • Hur lösenord kan bli säkrare
  • Om pågående EU-projekt

Innehållsförteckning