Fotnoter

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Ontheinternet,nobodyknowsyou%27readog
 2. Att det sen avslöjas gång på gång på gång att den anonymitet som många upplever på nätet är långt ifrån absolut är en annan diskussion.
 3. Andra begrepp för samma sak är tillitsnivå och level of assurance, ofta förkortat LoA följt av en siffra från 1 (för de mest osäkra identiteterna) till 4 (för de mest säkra).
 4. Både Facebook och Twitter har dock infört något som kallas för ”verifierade konton” där företagen på olika sätt kontrollerat vem som faktiskt står bakom kontot. Ett verifierat konto kan dock inte fås av vem som helst.
 5. Mer om DNS och DNSSEC i internetguiden DNS – internets vägvisare. https://internetstiftelsen.se/guide/dns-internets-
  vagvisare/
 6. Introduction to the Laws of Identity, http://www.identityblog.com/?p=354
 7. Mer om SAML: https://en.wikipedia.org/wiki/Security_Assertion_Markup_Language
 8. Mer om OpenID Connect: http://connect2id.com/learn/openid-connect
 9. E-legitimationsnämnden har publicerat ett dokument med information om eIDAS: http://www.elegnamnden.se/download/18.3810a01c150939e893f12d7b/1450693891890/E-legitimationer+enligt+eIDAS+N2015_2620_EF+2015-12-16.pdf