Skolfederation

Identitetsfederationen Skolfederation bygger på samverkan mellan dess medlemmar och är en standard för integration av skolhuvudmäns och tjänsteleverantörers system. Federationen är en gemensam infrastruktur, och alltså inte en central lösning. Därför har varje skolhuvudman valfrihet att välja sina egna leverantörer av digitala lärplattformar och verktyg. De som kan bli medlemmar i federationen är svenska skolhuvudmän, utbildningsanordnare och myndigheter, samt leverantörer av digitala tjänster till skolan.

Skolfederations lösning förenklar för elever och skolpersonal eftersom de kan få en enda inloggning till alla tjänster, både de som finns inom skolan och de som skolan nyttjar via internet.

Federationen gör det också lättare för leverantörer av digitala tjänster att erbjuda sina tjänster till skolan, genom att tillhandahålla en säker och pålitlig standardiserad inloggningsfunktion med mindre administration, och bidrar därmed på sikt till utveckling av tjänsteutbudet.

Skolfederation har tagits fram under ledning av SIS, Swedish Standards Institute och drivs av Internetstiftelsen.

Att Skolfederation har skapats är resultatet av ett större projekt, IT-standarder för lärande, som drivs av SIS med syftet att göra det lättare för skolan att använda digitala tjänster och digitalt innehåll med hjälp av gemensamma standarder.