Att kommunicera säkrare

När du ska kontakta någon med känslig information är det första valet vilken metod du ska använda – ett personligt möte, ett telefonsamtal, ett e-postmeddelande eller någon annan digital samtalsform. Det första valet är också det viktigaste, som får absolut störst konsekvens för hur ditt säkerhetstänk kring kommunikationen bör formuleras.
Som vi tidigare har berättat kan den enklaste lösningen oftast vara den säkraste, därför är ett fysiskt möte ofta ett säkrare val än kommunikation över nätet.

Men alltför ofta är det digital information vi har att göra med. Det kan vara en fil, ett dokument eller en hel databas som vi vill lämna vidare. Det är då vi behöver tänka efter hur vi ska hantera den digitala säkerheten, på datorn och på internet.

Praktiska tips

Ett möte är alltid säkrast
Ju enklare ditt system är, desto säkrare. Detta är såklart en sanning med viss modifikation, men bör användas som en tumregel. När vi talar om kommunikation i dagens samhälle, där vi antingen kan träffa någon fysiskt (i verkligheten) eller över internet, då blir det väldigt enkelt att applicera denna tumregel.

Internet är ett extremt komplicerat nätverk, oavsett om vi besöker en hemsida eller chattar med en kompis. Vår information passerar flertalet servrar, maskiner och manicker – och gör informationsflödet svårt att överblicka och begripa sig på.

Ett möte i verkligheten är däremot någorlunda lätt att överblicka. Om du stämmer träff med någon på en plats du känner dig trygg på har du genast mer kontroll än du skulle ha i ett chattrum på internet.

Om du vill lämna vidare information om ett missförhållande på din arbetsplats, och därför stämmer träff med en journalist, kan det vara smart att inte mötas på din arbetsplats. På samma sätt kan det vara tillrådligt att inte träffas på journalistens arbetsplats – eftersom det då finns många personer som ser att du besöker redaktionen.

Skillnad mellan stad och land

På en mindre ort innebär hemliga möten praktiska svårigheter. Storstadens relativa möjligheter till anonymitet och större utbud av mötesplatser gör att det fysiska mötet är säkrare i storstadsmiljö. I ett mindre samhälle där exempelvis lokala reportrar och redaktörer kan vara kända till utseendet och det inte finns säkra platser att träffas på, kan elektronisk kommunikation och telefonsamtal vara säkrare för att undgå upptäckt.

Detta belyser ett annat självklart problem med det fysiska mötet – det är väldigt svårt att vara anonym. Som du kommer läsa nedan finns det tekniska hjälpmedel som kan hjälpa dig uppnå en mycket högre nivå av anonymitet på nätet, i de fall där anonymitet är en viktig faktor.

Ett möte, helst på neutral plats, är oftast det allra säkraste sättet att kommunicera.

Telefon är säkrare än internet

På samma sätt som ett möte ofta är säkrare än kommunikation över telefon, är telefon ofta ett säkrare sätt att kommunicera än över internet. Att övervaka telefonsamtal kräver en riktad insats – där just ditt telefonsamtal avlyssnas. Självklart bör du inte lämna tips eller prata om känslig information över telefon om du tror det finns risk att telefonsamtalet avlyssnas. Och du bör alltid vara medveten om att även om ingen har spelat in samtalet, så finns det alltid information om att samtalet har ägt rum – i telefonbolagens samtalsloggar. Dessa loggar kan definitivt bevisa vilka två telefoner som använts, och därmed ibland vilka personer som samtalat. I vissa fall kan denna koppling vara nog så illa som information samtalet handlat om.

Tips!

Säkrare telefoni

Engångstelefoner, kontantkort och i den mån de fortfarande finns kvar, offentliga telefoner är beprövade metoder för att kunna ringa utan att enkelt bli spårad i efterhand. Det finns även appar som krypterar röstsamtal, men det går ändå att tekniskt spåra att två nummer varit i kontakt med varandra även om det inte går att avgöra vad som sagts. Som regel gäller att du som vill samtala anonymt aldrig kan använda din vanliga mobil. Den lämnar du hemma, helt enkelt.

Kommunicera från en neutral miljö

Se till att kommunicera från en neutral miljö, där du har största möjliga kontroll. Om du skickar känsliga e-postmeddelanden från din arbetsplats är risken stor att din arbetsgivare kan se vem som skickat det – och vad du har skickat.

Om du därför ska skicka vidare information om din arbetsplats, bör du göra det exempelvis hemifrån från en privat dator. Ett ännu bättre alternativ kan vara från en god väns dator (så länge din vän går att lita på, så klart), eller från ett allmänt bibliotek. Ju mer neutral miljö du väljer, desto svårare blir det att spåra informationen – och samtalet – till just dig.

Med begreppet neutral miljö menas både fysiska och digitala rum. Om du skickat ett e-postmeddelande hemifrån, men använder din arbetsgivares e-postsystem, så löper du fortfarande risk att avslöjas. Om du använder en privat e-post, och skickar meddelandet hemifrån, blir det däremot mycket svårare för din arbetsgivare att lista ut vem som har skickat informationen vidare.

Tips!

Lär dig utkasttricket

En beprövad metod om du vill meddela dig med någon utan att skicka e-post eller andra meddelanden går till så här. Registrera ett webbmejlkonto med en anonym "hittepå"-adress. Välj ett långt och bra lösenord. Skapa sedan utkast till mejl, som du alltså inte skickar till någon. Förmedla lösenordet till den som du vill kommunicera med. Nu kan ni båda läsa meddelanden till varandra via utkasten utan att något mejl skickats i och med att båda parter loggar in på samma webbmejlkonto. Observera att själva informationen skickas till bådas datorer i och med att det går att läsa på skärmen, men att mejlen inte lagras lokalt på era datorer.