Det finns ingen perfekt säkerhet

Du måste hantera säkerhet på internet på ett sätt som är möjligt att genomföra på daglig basis. Självklart bör du anpassa dina åtgärder till din hotbild, men åtgärderna får inte sätta för stora hinder för ditt dagliga liv. Om din säkerhetspolicy är för jobbig att följa, riskerar du att inte orka följa den.

Det som är säkert i dag är inte säkert i morgon

Teknik förändras och förbättras varje dag. De som vill dig illa, eller de som vill åt din information, kommer alltid att kunna ligga steget före. Du bör veta detta och aldrig lita på att du vet tillräckligt. Det gör ingen. Men genom att uppdatera dina säkerhetsverktyg efter bästa förmåga kommer du en lång bit på vägen.

Viktigt!

Uppdatera mera!

Det är av yppersta vikt att du uppdaterar ditt operativsystem och de program och appar du använder. I de allra flesta fall har operativsystemet (Windows, OS X, IOS, Android och så vidare) någon inbyggd funktion som letar upp och installerar en ny version när en sådan finns tillgänglig. Gör det till en vana att använda den en gång i veckan, exempelvis.

Det som är juridiskt svårt är tekniskt enkelt

Med dagens tekniska lösningar för övervakning ter det sig, från de exempel som kommit i ljuset av bland annat Edward Snowdens avslöjanden, väldigt lätt för myndigheter i exempelvis USA att titta på människors privata konversationer på nätet. Tekniskt sett är det väldigt enkelt. Myndigheter kan med blott några knapptryck se hur, var, när och vad du kommunicerar.

Däremot är det juridiskt svårt för en myndighet att få tillstånd för den typen av övervakning. Det krävs ofta domstolsbeslut för att få övervaka någon enskild person.

Men på grund av att det är så tekniskt enkelt är det lättare för någon att utnyttja systemet – även utan tillåtelse. Bara det faktum att det så enkelt går att inleda övervakning gör att vi måste anta att systemet – på grund av den mänskliga faktorn – ibland utnyttjas utan tillåtelse.