Förord

Den här boken ämnar ge dig kunskap och handfasta tips på hur du kan kommunicera säkrare på nätet. Vi vänder oss i första hand till människor som har information de vill ska komma ut till allmänheten – tipsare och uppgiftslämnare. Det kan handla om känslig information från en konflikt, ett skeende eller om ett missförhållande på en arbetsplats.

Det finns också mycket att hämta även för dig som kanske inte redan nu behöver lämna vidare ett tips, men ändå vill börja kommunicera på ett säkrare sätt. Och för dig som helt enkelt vill veta lite mer om hur internet fungerar och all kommunikation detta enorma nätverk rymmer.

Vi vill med denna guide ge dig en introduktion till säkerhet på nätet, och ge dig hjälp att med enkla verktyg lyckas skydda dig mot de hot som finns mot vår kommunikation och information på nätet.

En stor del av motivationen till att skriva denna bok kommer från de avslöjanden som gjordes under 2013, i samband med uppgiftslämnaren – även kallad visselblåsaren (från engelskans "whistleblower") – Edward Snowden. Med hans hjälp kunde medier avslöja att bland annat USA:s och Storbritanniens myndigheter genomfört omfattande övervakning av såväl toppolitiker som vanliga medborgare.

Framförallt hamnade ljuset på informationssamhällets brist på integritet, och hur vi i mångt och mycket står helt utelämnade till internets fällor och falldörrar. Detta gäller alla samhällsgrupper.

I frontlinjen för detta krig om informationen ligger de journalister och uppgiftslämnare vars kommunikation utgör en enormt viktig demokratisk funktion. Medborgares rättighet, och möjlighet, att slå larm om missförhållanden i sin omvärld är viktigare än någonsin. Men svårigheten i att kommunicera säkert, och därmed risken att bli avslöjad som uppgiftslämnare, är kanske värre än någonsin.

Vi tycker du har rätt att kommunicera och slå vakt om missförhållanden utan att riskera ditt arbete, din familj eller ditt liv.