Länklista

Electronic Frontier Foundation har utmärkta kostnadsfria guider på engelska om hur du skyddar dig och din information på nätet.
ssd.eff.org

TCO: Rätten att slå larm. En handbok om yttrandefriheten på jobbet.
Laddas ned gratis från:
www.tco.se

Kolla hur du blir spårad på nätet när du använder datorn:
trackography.org