Appendix C - Ordlista

 • A-post – A = Address – DNS-post som anger den IPv4-adress som motsvarar ett visst domännamn.
 • AAAA-post – AAAA = Address x 4 – DNS-post som anger den IPv6-adress som motsvarar ett visst domännamn.
 • Auktoritativ namnserver – Namnserver som tillhandahåller DNS-information om en viss zon.
 • BIND – BIND = Berkeley internet Name Domain – Den vanligaste namnserverprogramvaran som används för både auktoritativa namnservrar och resolvrar.
 • Cacheförgiftning – Angrepp där en cachande namnserver förmås spara ett felaktigt svar på en DNS-uppslagning i sitt cacheminne och sedan lämnar falska svar på DNS-frågor.
 • Cachning – När en namnserver tillfälligt lagrar svar som den får från en annan namnservrar i ett cacheminne.
 • Chain of trust – En tillitskedja som om man följer den gör det möjligt att kontrollera att den digitala signatur som följer med ett DNS-svar när DNSSEC används har skapats av rätt nyckel.
 • Delegering – När ansvaret för att tillhandahålla DNS-information kring en underdomän läggs på någon annan och zonfilen hänvisar till denna andra auktoritativa namnserver angående den underdomänen.
 • dig – Ett programverktyg genom vilket man kan låtsas vara resolver, ställa frågor om DNS och få fram DNS-informationen för en domän i klartext.
 • Djbdns – En namnserverprogramvara som används för både auktoritativa namnservrar och resolvrar.
 • DNS – DNS = Domain Name System – internets domännamnssystem, en hierarkisk och distribuerad databas som gör det möjligt att snabbt hitta information om vilken IP-adress (och annan information) som är kopplad till ett domännamn.
 • DNSSEC – DNS = Domain Name System Security Extensions – Säkerhetstillägg till DNS som säkrar systemet mot missbruk som cacheförgiftning genom att DNS-data signeras digitalt.
 • DNS-poster – Informationen om varje domännamn bryts i zonfilen ned i ett antal DNS-poster som utgör svar på olika frågor om domännamnet.
 • DNS-träd – Modell som används för att förklara hur informationen i DNS är organiserad, som ett omvänt träd som förgrenar sig nedåt från roten.
 • DNS-uppslagning – Process genom vilken man i DNS når fram till informationen om vilken IP-adress som motsvarar ett domännamn (samt annan information).
 • Domän – En delmängd av DNS-trädet, benämns med ett domännamn.
 • Domännamn – Benämningen av en nod i domännamnrymden.
 • Domännamnrymden – Trädstrukturen för ett domännamnssystem i sin helhet, i fallet internet innefattar den alla domäner på hela internet.
 • DS-post – DS = Delegation Signer – DNS-post som finns om en domän har signerats med DNSSEC och som talar om att domänen är signerad och vilken nyckel som signerar den.
 • Frågande namnserver – Se Rekursiv resolver.
 • Fulregistrering – Registrering i ond tro av ett domännamn som till exempel ligger nära ett varumärke, företagsnamn eller dylikt.
 • Fully qualified domain name (FQDN) – Ett domännamn som namnger en unik nod i domänträdet. Ett exempel är www.example.se. som anger både rot (.), toppdomän (se), huvuddomän (example) och nodnamn (www).
 • Generisk toppdomän – Toppdomän som (ursprungligen) inte är kopplad till en nation eller geografisk region, utan i stället sammankopplas med specifika aktiviteter eller typer av organisationer (till exempel .com, .net och .org).
 • Huvuddomän – Vanlig benämning på den domän som ligger närmast under toppdomänen (exempelvis example i example.se).
 • ICANN – ICANN = internet Corporation for Assigned Names and Numbers – Den institution som har det övergripande ansvaret för DNS. Bland annat ansvarar man för innehållet på internets rotnamnservrar och för att delegera ansvaret för toppdomänerna.
 • IDN – IDN = Internationalized Domain Name – Domännamn som innehåller tecken utöver a–z, 0–9 och ”-”).
 • IDNA – IDNA = Internationalized Domain Names in Applications – System som gör det möjligt att använda tecken utöver a–z, 0–9 och ”-” i domännamn.
 • IMAP – IMAP = internet Message Access Protocol – Protokoll som används för att hämta meddelanden från en e-postserver.
 • in-addr.arpa – Domän som kartlägger alla använda publika IPv4-adresser i en trädstruktur så att det går att göra omvända DNS-uppslagningar i IPv4.
 • IP– IP = internet Protocol – Det mest grundläggande protokollet som används för datakommunikationen på internet och som delar upp och kapslar in informationen i IP-paket.
 • ip6.arpa – Domän som kartlägger alla använda IPv6-adresser i en trädstruktur så att det går att göra omvända DNS-uppslagningar i IPv6.
 • IP-adress – Unik nummerserie som identifierar varje dator på internet (eller i vilket IP-nätverk som helst) så att IP-paketen som skickas över nätet hamnar rätt.
 • IP-paket – De beståndsdelar som information bryts ned i när den skickas över ett IP-nätverk.
 • IPv4 – IPv4 = internet Protocol version 4 – Den version av IP som använts mest fram till i dag, där IP-adresserna består av 32 bitar och det därför kan finnas max drygt fyra miljarder adresser.
 • IPv6 – IPv6 = internet Protocol version 6 – En ny version av IP, där IP-adresserna består av 128 bitar och antalet möjliga adresser blir oerhört stort.
 • Kaminskybuggen – En brist i DNS som gör det enkelt att utföra en cacheförgiftning.
 • Microsoft DNS – En namnserverprogramvara som används för både auktoritativa namnservrar och resolvrar.
 • MX-post – MX = Mail Exchanger – DNS-post som anger en e-postserver för en domän.
 • Namnserver – Programvara som används för att göra information tillgänglig i DNS samt för att få fram denna information, både auktoritativa namnservrar och rekursiva resolvrar kallas ibland bara namnservrar.
 • Nationell toppdomän – Toppdomän som (ursprungligen) är kopplad till en nation eller geografisk region (till exempel .se, .dk och .eu).
 • Nod – Punkt i DNS-trädet som anges med ett domännamn.
 • nslookup – Ett programverktyg som ställer frågor om DNS och får fram DNS-informationen för en domän i klartext.
 • NS-post – DNS-post som specificerar en namnserver som är auktoritativ för en zon, annorlunda uttryckt pekar den ut vilken auktoritativ namnserver zonen är delegerad till.
 • Nätfiske – När man lockar in nätanvändare på en falsk webbplats som utger sig för att vara något annat i syfte att få användaren att uppge känsliga uppgifter som kreditkortsnummer eller lösenord.
 • Omvänd DNS-uppslagning – När man gör en uppslagning på en IP-adress för att få fram vilket domännamn den motsvarar.
 • Phishing – Se Nätfiske.
 • POP – POP = Post Office Protocol – Protokoll som används för att hämta meddelanden från en e-postserver.
 • Primär namnserver – Auktoritativ namnserver som hämtar zonfilen direkt från de interna systemen hos den institution som har ansvaret för zonen.
 • PTR-post – DNS-post som anger vilket domännamn som motsvarar en viss IP-adress och som används vid omvända DNS-uppslagningar.
 • Registrar – Auktoriserade återförsäljare av domännamn som även sköter administrationen av domännamnen.
 • Rekursiv resolver – Namnserver som används för att göra DNS-uppslagningar på internet och därigenom (bland annat) få fram vilken IP-adress ett domännamn motsvarar.
 • Rotnamnserver – Auktoritativ namnserver för internets rotzon, som tillhandahåller DNS-information om alla de olika toppdomänerna.
 • Sekundär namnserver – Auktoritativ namnserver som hämtar zonfilen från den primära namnservern eller en annan sekundär namnserver för zonen.
 • SMTP – SMTP = Simple Mail Transfer Protocol – Protokoll som används för att överföra e-post mellan datorer.
 • SOA-post – DNS-post som anger ett antal uppgifter om en zon och vem som ansvarar för den.
 • Stubb-resolver – Ett enkelt program som finns installerat på en dator och konfigureras för att ställa DNS-frågor till en rekursiv resolver som sedan i sin tur gör en DNS-uppslagning på internet.
 • Svarande namnserver – Se Auktoritativ namnserver.
 • TLD – Top-Level Domain, se Toppdomän.
 • Toppdomän – En domän som hör till nivån närmast roten i DNS-trädet. Alla domännamn slutar på en toppdomän och vem som administrerar respektive toppdomän bestäms av ICANN.
 • TTL – TTL = Time to live – Värde som anges av den som ansvarar för en zon och som bestämmer hur länge ett DNS-svar ska sparas i resolverns cacheminne.
 • Unbound – En namnserverprogramvara som används för resolvrar.
 • Underdomän– Domän som ligger under en annan domän i trädstrukturen, till exempel är example.se en underdomän till .se-domänen.
 • Zon – Den del av en domän som inte har delegerats och som den auktoritativa namnservern för domänen måste tillhandahålla fullständig DNS-information om.
 • Zonfil – Textfil som innehåller all den DNS-information som finns om en zon. Zonfilen görs tillgänglig på internet av zonens auktoritativa namnserver.
 • Zonöverföring – Processen genom vilken en zon överförs mellan auktoritativa namnservrar.