Förord

Om någon nu tror det, så ska jag redan från början slå fast att författaren till guiden du håller i din hand (eller läser på din skärm) inte är någon tekniker. Innan jag för drygt ett år sedan började hjälpa .SE att ta fram texter av olika slag hade jag bara en vag idé om vad DNS var och hur det funkade. Å andra sidan är tanken med den här guiden just att berätta om domännamnssystemet ur en icke-teknikers synvinkel, så därför var jag en lämplig kandidat att skriva den.

Under arbetet med denna guide har jag dock lärt mig en del om DNS och jag hoppas att det visar sig vara tillräckligt för att kunna förklara det på ett bra sätt för dig som läsare. Det som fascinerar mig mest med detta ämne är nog att internet är ett sådant tydligt exempel på att decentralisering och ansvarsfördelning kan fungera mycket väl, även om det finns ett inneboende dilemma i att det distribuerade ansvaret också tycks ge upphov till de hot som finns mot internetinfrastrukturen.

När jag berättat för kollegor och bekanta att jag jobbar med en guide om DNS har en vanlig reaktion varit att det knappast kan bli någon kioskvältare. Men jag hoppas ändå att denna internetguide kan finna sin publik. Med tanke på att internet har blivit en så viktig och naturlig del av vår vardag borde vi bli fler som har ett hum om hur det egentligen funkar. Förhoppningsvis kan jag bidra något lite till att sprida denna förståelse!

De skriftliga källor som jag har använt mig av under arbetet med denna guide är PTS-dokumentet Beskrivning av infrastrukturen för internet i Sverige, boken DNS and Bind av Paul Albitz & Cricket Liu (Förlag: O’Reilly, 2006), webbplatsen www.dnssec.net, skriften Introduktion till DNS av Erik Geijer, boken Pro DNS and BIND av Ronald Aitchison tillgänglig på www.zytrax.com samt Wikipedia på www.wikipedia.org.

Stockholm i maj 2009

Björn Raunio