Förord

Hur och var vi hittar på nätet utgör två av de viktigaste delarna av nätets utveckling och lämnar vare sig politiker, näringsliv eller de allt oftare engagerade privat-personerna oberörda. Domännamn är en global angelägenhet med mängder av intressenter på högsta politiska nivå. Samtidigt är domännamnen något vi tar för givet och som är integrerat i vår vardag.

Den här guiden försöker förklara hur domännamn och dess system fungerar samt hur man rent praktiskt ska förhålla sig till samt hantera domännamn. Genom att lyfta fram förklaringar och exempel guidas läsaren till en övergripande, men inte ytlig, förståelse för domännamnet som begrepp och dess användning.

I guiden blickas även framåt – hur ser framtiden ut för domännamnen i en tid när instängda plattformar som Facebook tar allt större del av vår tid på nätet? Om det är något vi lärt oss när det gäller internetutvecklingen är det just svårigheten att förutse den, och det blir inte lättare med tiden. Men kvalificerade gissningar kan ändå ge en föraning om vad som komma skall.

Med hopp om intressant läsning,

Fredrik Wass och Daniel Åberg, april 2016