Framtiden för domännamnet

Kommer alla människor att ha ett eller flera personliga domännamn i framtiden och kommer det ses som en självklarhet i stil med personnummer? Kommer vi att titta tillbaka på internethistorien om ett antal år och konstatera att domännamnssystemet var en tillfällig fas i internet utvecklingen, sedan länge ersatt av andra navigations och identitetsmetoder?

Ingen kan svara helt säkert på de båda frågorna, som dessutom är beroende av många faktorer, både politiska och tekniska. Men helt klart pågår en spännande fas i domännamnshistorien. ICANN:s beslut att tillåta registrering av domänsuffix i stil med .sverige eller .stockholm som nya toppdomäner har potential att förändra mycket, men ännu har de nya domänerna inte gjort särskilt starka avtryck.

Internet har skapat ett globalt samhälle med allt vad det innebär av förändrade villkor för lagstiftare, upplösning av nationsgränser och möjligheter för människor att kommunicera på fler nivåer och sätt än tidigare. De sociala medierna har gjort det lättare för oss att knyta samman våra nätverk av vänner och kontakter och dessutom skapat nya mötesplatser. Och det är också bland sociala medier som Facebook, Twitter eller Instagram som de flesta människor publicerar sig online, snarare än under ett eget domännamn.

Samtidigt har antalet registrerade domännamn ökat stadigt hela tiden och bara under den svenska toppdomänen .se finns det i dagsläget finns runt 1,4 miljoner domännamn registrerade. Idag spelar domännamnet ofta rollen som förtroendeskapare. Det är helt enkelt mer seriöst att få e-post från fornamn.efternamn@exempel.se jämfört med crazydog88@hotmail.com. Samma sak gäller webbplatser och bloggar.

Avsändaren får större tyngd med ett eget domännamn och ett eget domännamn är också en viktig aspekt av oberoende på nätet. Genom en egen domän kan du använda vilka verktyg, tjänster eller leverantörer du vill och flytta med dig din identitet vid eventuella byten.

När det gäller att ha tillgång till och äga sin egen information känner många en större trygghet i att publicera information under en egen domän. Samtidigt finns en parallell trend där allt mer information läggs upp på nätet istället för på lokala servrar, vilket gör att kraven på säkerhet höjs.

Det sociala sökandet

Idag går det inte att surfa på internet eller använda e-post utan att besöka eller använda sig av domännamn, oavsett om det är ditt eget eller inte. Även om du söker fram en sida via till exempel Google kommer du ändå att hamna på ett domännamn någonstans. Vad som även ökar i betydelse är de sociala aspekterna av nätet.

I framtiden kommer antagligen personliga rekommendationer från dina egna vänner och nätverk att ha större inflytande på till exempel sökresultat eller hänvisningar till olika sidor. Det tydligaste exemplet på detta är Facebooks delnings- och gilla-funktioner, som de senaste åren blivit viktiga mått för att se hur populär en text är på internet.

En faktor som kan ha bidragit till att domännamnet tappat något i betydelse de senaste åren är att de stora webbläsarna slagit samman den traditionella sökrutan med webbadressfältet, en förändring som initierades av Googles webbläsare Chrome, tveklöst med syftet att öka antalet sökningar. När det går lika snabbt att söka fram ett domännamn som att skriva in det korrekt i webbläsaren kanske inte det exakta domännamnet spelar lika stor roll längre? Det skulle kunna leda till att behovet av specifika domännamn med attraktiva namn eller ord minskar, men att statusen för domännamn generellt bibehålls, eftersom alla sajter måste ha ett namn. Men som vi nämner ovan har även vissa domännamn ett högre förtroende. Om du ska logga in på en banktjänst väljer du antagligen hellre seb.se än seb37serviceadmin.se.

Visionen om domännamnet som vår digitala identitet är -beroende av enkel och tydlig hantering kombinerat med ett högt förtroende från användare och allmänhet. Den svenska toppdomänen har vuxit sig stark och blivit en självklarhet för de flesta företag, myndigheter och organisationer. Men det återstår att se om även privatpersoner och småföretag upptäcker för-delarna och styrkan i att samla sin webbnärvaro under ett tak.