Så registrerar du ditt domännamn

För att registrera ett domännamn under .se-domänen i Sverige vänder du dig till en ackrediterad återförsäljare, en registrar.

 
Kortfattat kan man säga att det som händer när du registrerar ett domännamn är att det skapas ett nytt namn i en katalog som består av världens alla domännamn samt vilka datorer (och servrar) de pekar till.
Många webbhotell är återförsäljare av domännamn, men det finns också andra registrarer, exempelvis konsult- eller advokatbyråer.
Många återförsäljare erbjuder även möjligheten att registrera generiska domännamn som .com eller .net samt även andra länders toppdomäner. I princip kan vem som helst registrera ett domännamn. I registreringsvillkoren för den svenska .se-domänen står det:
Ansökan om registrering under toppdomänen .se står öppen för alla fysiska och juridiska personer som har ett person eller organisationsnummer eller som kan identifieras genom registerbeteckning i register fört av myndighet, eller av organisation med myndighets-liknande uppgift.
 

Skärmklipp 2016-06-24 17.11.57

Du behöver inte ha en webbplats eller en blogg för att registrera ett domännamn, även om många webbhotell erbjuder paketlösningar där både lagringsutrymme, e-posthantering och domännamns-registrering ingår. Den som redan har en hemsida kan även registrera ytterligare domännamn om han eller hon vill.
Återförsäljare av domäner kan sedan ett antal år hantera alla internetrelaterade tjänster gentemot sina kunder. Det finns när den här texten skrivs cirka 100 svenska registrarer och du kan se en lista på dem på www.iis.se. Föreningen Registrars.se driver frågor -kopplat till den svenska toppdomänens utveckling och representerar svenska registrarer oberoende från IIS.

Flera adresser

Många företag har till exempel ett domännamn för företagets hemsida och vid sidan av det flera andra domännamn för olika produkter eller tjänster som företaget erbjuder. Volvo använder till exempel volvo.se och volvocars.se för olika delar av sin verksamhet. Som exempel har de även använt domännamnen volvov50.se och volvov70.se i sin marknadsföring.
Så får ett .se-domännamn se ut

  • Ett domännamn ska innehålla minst två tecken, och får maximalt innehålla 63 tecken.
  • Ett domännamn under toppdomänen .se består vanligtvis av ASCII-tecken, det vill säga bokstäverna a–z, siffrorna 0–9 samt bindestreck.
  • Det går att ha olika adresser till samma sajt, som exempelvis -doman.se och domän.se.
  • Domännamnet måste inledas och avslutas med en bokstav eller siffra och får inte uteslutande bestå av bindestreck.
  • Sifferkombinationer i formatet xxxxxx-xxxx som utgör eller kan komma att utgöra ett personnummer kan inte registreras.
  • Av tekniska skäl är det inte möjligt att registrera domännamn som inleds med två alfanumeriska tecken (siffrorna (0–9) och bokstäv-erna (a–z)) följda av två bindestreck.
  • Vissa domännamn är reserverade för behörig sökande och kan registreras först efter särskild prövning.
  • Det finns även andra undantag från de generösa reglerna för domänregistrering som gäller för Sveriges toppdomän .se. De -fullständiga villkoren för domännamnsregistrering hittar du på
    www.iis.se.

Annorlunda tecken

Det är möjligt att registrera domännamn under .se- och .nu- domänen med bokstäverna å, ä, ö och é samt ett antal skrivtecken från de officiella svenska minoritetsspråken. Den här typen av domännamn kallas för IDN (Internationalised Domain Names) och ligger utanför det vanliga domännamnssystemets teckenuppsättning, som är begränsat till a–z, 0–9 och bindestreck. De flesta av de dominerande webbläsarna klarar av att läsa IDN-adresser. Dessa adresser finns framförallt till för att olika länder och minoriteter i världen ska ha möjlighet att skapa domännamn som skrivs och uttalas på det egna språket och inte tvingas anpassa sig till endast det latinska alfabetet. En annan anledning att använda IDN-domäner är till exempel fördelar av att slippa byta tangentbordsinställning bara för att skriva in en adress i webbläsaren, som i fallet med den ryska domänen.