Internet – så funkar det!

Den här guiden som riktar sig till barn publicerades 2014. På Internetstiftelsens folkbildningssida internetkunskap.se hittar du nyare och lättbegriplig information om hur internet funkar.

Innehållsförteckning